Jørgen Gorm Hansen er gået bort

Jørgen, der har været aktiv sejler i SKS siden starten af 70’erne, er sovet ind den 1. April. Jørgen var mest kendt i SKS for at være instruktør i vores sejlerskole, hvor han har uddannet en hel generation af sejlere. Jørgen var, af hans mange elever, kendt som et ordenligt menneske, der satte godt sømandskab og orden ombord meget højt.

Jørgen var gennem mange år også aktiv i skoleudvalget, hvor han var med til at sikre en god udvikling af SKS voksenafdeling.  Og der er ikke tvivl om, at hvis sygdomen ikke havde tæret på hans kræfter i de seneste år, ville han stadig være at finde på vandet ud for Skovshoved.

Jørgen har altid været tæt tilknyttet til SKS og ganske få dage før hans bortgang kunne han og vi glæde os over at han spiste frokost i klubben. Jørgen vil blive savnet af mange på Skovshoved Havn og SKS skylder ham stor tak for den store indsats gennem årene. 

Jørgen blev begravet fra Gentofte Kirke den 12. April, hvor familien var til stde og tog afsked med ham.

Ære være hans minde. 

Go to top