Andespil og sæsonafslutningsfest bliver slået sammen

Fredag den 2. december kl. 18:00 prøver vi noget nyt. Vi slår andespillet og sæsonafslutningsfesten sammen til en aften, hvor du kan opleve den fulde pakke.

Det er vigtigt i en forening som SKS, at man fra tid til anden samles på tværs af afdelinger og alder. Derfor vil bestyrelsen i år prøve at slå to af vores traditionelle arrangementer sammen til ét arrangement, der appellerer til en stor og bred del af vores medlemmer.

Formel del - sæsonafslutning

Fredag den 2. december mødes vi kl. 18:00, hvor formanden fortæller om den forgangne sæson, og de som bør hyldes, for deres aktiviteter i løbet af sæsonen, bliver dette. Endvidere uddeler vi årets SKS’er og en række priser til ungdomssejlerne.

Fælles middag

Efter den formelle del, ved 18:30 tiden, vil hovmesteren komponere en ”dagens ret”, som de tilstedeværende kan købe til medlemspris, hvilket er 108 DKK incl. en øl/vand/et gals vin.

Andespil

Når vi har fyldt maverne og føler os vel tilpas, ved 19:30 tiden, spiller vi andespil. Dog vil spillet udgøre halvt så mange spil, som tidligere år, til gengæld koster pladerne lidt ekstra. I den forgangne sæson har der været rigtig meget fokus på after-sail-hygge, hvorfor det har været nødvendigt at anskaffe to nye grille – en til voksenafdelingen og en til ungdomsafdelingen. Det er vores håb, at omkostningerne til disse kan blive dækket helt eller delvist af det overskud, der kommer ind ved andespillet.

Uformel del - sæsonafslutning

Efter andespillet, ved 21 tiden, er der mulighed for at blive hængende i baren og udveksle oplevelser fra den forgangne sæson. På et senere tidspunkt vil vi forlægge erfaringsudvekslingen til sejlerhuset, hvor der vil være musik og dans – gerne til den lyse morgen.

Praktisk

Ved at KLIKKE HER kan du tilmelde dig denne fantastiske aften. Der er mulighed for at tilmelde sig spisning og/eller andespil. De andre aktiviteter kræver ikke tilmelding.

Bestyrelsen glæder sig til at se mange medlemmer til en rigtig klubaften i SKS.

andespil 2015 2

Go to top