Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 6. maj kl. 19:30

Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling mandag d. 6. maj 2019 kl. 19.30, navnlig til valg af bestyrelse, herunder formand for SKS, samt valg af revisorer for SKS.

Indkaldelsen sker i henhold til Skovshoved Sejlklubs love §18, fordi der på den ordinære generalforsamling afholdt d. 19. marts 2019 reelt viste sig at være kampvalg om den samlede bestyrelse, hvilket dirigenten fandt rigtigt at henskyde til en ny generalforsamling med eksplicit dagsorden herom. Dertil kom, at der ikke kunne vælges de fornødne 2 revisorer for SKS, da der manglede en kandidat.

Endelig dagsorden og forslag til behandling fremsendes senest 8 dage inden generalforsamlingen.

Go to top