Fra bestyrelsen i SKS: Tak for denne gang

Kære medlemmer,

Som bekendt afholder Skovshoved Sejlklub sin 3. generalforsamling indenfor 6 måneder på næste mandag.
 
Den nuværende bestyrelse genopstiller ikke. Tusinde tak, til alle jer der har støttet os og vores planer, tanker og ideer til retningen og udviklingen for SKS.

Det betyder som udgangspunkt, at vores opposition får frit lejde. For SKS skal jo have en bestyrelse.

Men måske du, og nogle af dine klubkammerater, kan mønstre et bestyrelses-alternativ til den lille gruppe af medlemmer, der står bag al den uro, vi har haft det sidste halve år. Det ville formentlig også afhjælpe nogle af de habilitetsproblemer, som vi næppe er de eneste, der kan se.

SKS står overfor en markant kursændring. Det er derfor - som altid - utroligt vigtigt, at du kommer til generalforsamlingen, så du kan være medbestemmende for de rammer og mandater, som bestyrelsen får.

Vores sidste gerning blev således at fremsætte et forslag om en vedtægtsændring - en habilitetsbestemmelse, der synes mere vigtig end nogensinde før. Det skal der stemmes om på mandag.

Vi overlader jer et SKS i topform. Det er op til en kommende bestyrelse, at passe på det som vi - og talrige frivillige og bestyrelser før os - har udviklet, opbygget og passet på.
 
Netop udviklingen er den udfordrende del. Ellers bliver man let bare kustoder, der passer på fortidens skatte, der langsomt men sikkert formulder mellem hænderne.
 
SKS er jo vores klub, og vi forbliver alle medlemmer. Vi vil hver især gå til hånde og bidrage, når og hvor der er tid og lyst. Vi vil også arbejde videre med vores visioner, og den viden som vi har opsamlet gennem de sidste mange år. Vi ved nemlig, at både Dansk Sejlunion og andre klubber deler vores tanker for, hvordan fremtidens sejlklub skal se ud.God vind - ikke mindst til SKS!
 
Mvh,
 
Bestyrelsen (afgående) 
 
Go to top