Skovshoved Sejlklub og SIF Gruppen A/S udvider samarbejde

Med en ny 3-årig aftale tager SIF og SKS hul på det mest omfattende samarbejde til dato. Og det siger ikke så lidt endda, da den gode relation går helt tilbage til 1950.

Omdrejningspunktet i aftalen er SIFs årlige Match Cup, en kapsejladsevent for SIFs kunder og ansatte, der sejles i klubbens Match 28 matchracere. Arrangementet kombineres med en morgenbuffet såvel som frokost i klubrestauranten, og afholdes som oftest på lørdage for at understrege arrangementets sociale karakter. 

“Med SIF Match Cup kan vi være sammen med vores kunder i uformelle rammer. Oplevelsen med dygtige skippere og hurtige matchracere giver et kick og et konkurrenceelement, der giver dagen det rette tema”, fortæller Lars Mejlby, administrerende direktør i SIF Gruppen.

Den nye aftale rummer også en betydelig kontant støtte, der muliggør SKS’s anskaffelse af en J/70 sportsbåd, en bådklasse der er i hastig vækst over hele verden som entypebåd, og som er den bådtype som Ligaformatet i hele Europa har valgt.

Lars Mejlby fortsætter: “Sejlsport er blevet en del af SIF Gruppens DNA, og vi er glade for at støtte det lokale idrætsliv i Skovshoved. SKS’s J/70-projekt rammer rigtigt i forhold til hvad vi lægger vægt på, når vi vælger hvad vi kan støtte - hvilket blandt andet er, at der findes en klar bevidsthed om bredde, samt fokus på unges muligheder for at få gode oplevelser med sport.”

SIF J70

Den nye J/70 på besøg hos SIF's hovedkontor i Søborg. Fra højre: Peter Nielsen, hovedaktionær i SIF Gruppen A/S, Lars Mejlby, adm. dir. i SIF og Gudmund Olsson, initiativtager og formand i Skovshoved Sejlklub.


Med den store drivkraft fra Sejlsportsligaen, drevet af Peter Wolsing og Nynne Desirée Ammundsen, er sejlads i J/70 i dag organiseret i flere formater og henvender sig til sejlere helt ned til 13-årsalderen. 

SKS har de seneste tre år været tilbagevendende værtsklub for Sejlsportsligaen, idet klubben mener, at det har høj prioritet at bakke op om ligaformatet og Peter og Nynnes mange initiativer. Med ejerskabet af en J/70 kan SKS nu i langt højere grad forankre ligaens mange tilbud bredt i klubben.

“Vi er utroligt glade for SIFs omfattende støtte. Muligheden for at anskaffe en J/70 opstår på det perfekte tidspunkt. Miljøet er etableret, og der findes pt. 10 andre J/70’ere alene i vores to nabohavne. Vi glæder os meget til fortsat at kunne bidrage til Sejlsportsligaen, men nu også til selv som deltagende klub at give vores medlemmer muligheden for at træne og deltage.” siger Gudmund Olsson, formand i SKS.

"Først og fremmest et stort tillykke til Skovshoved Sejlklub, deres medlemmer og miljøet omkring havnen med den nye båd. At der internt i klubben er kræfter der formår, fordi de brænder så meget for sejlsporten, medlemsudvikling og klubbens fremtid, at finde ressourcer til at erhverve sig en ny båd, er imponerende.” siger Nynne Desirée Ammundsen fra Sejlsportsligaen, og fortsætter: “Vi håber, at SKS får ligeså meget succes med båden, som det ses andre steder i landet. Der er ingen tvivl om at J/70 miljøet, stævnerne og oplevelserne ved at sejle J/70, kun vil komme klubben og dens nærmiljø af sejlere og partnere til gavn.” 

SKS har allerede fundet sig en J/70. Brugtmarkedet for J/70’ere er meget begrænset, men det er lykkedes at finde en fin båd i Danmark, der oprindeligt har været i Sejlsportsligaens eje som reservebåd. Båden er købt og hentet til Skovshoved, og vil i den kommende tid gradvist blive taget i anvendelse. 

Nynne fra Sejlsportsligaen tilføjer: “Der er ingen tvivl om, at gøres det på den rigtig måde, og bruges den nye J/70 til at skabe nye aktiviteter, så kan klubbens ønske om endnu en båd være tættere på end de selv kan forestille sig.”

Aftalen mellem SIF og SKS rummer også en fortsat støtte af SIF Skovser Cup, Sjællands største endagsstævne for Optimister, såvel som et uddybet samarbejde vedr. det sejlende museumsfartøj Runa, en 7mR-båd fra 1910. 

Go to top