Sommertur for sejlcentermedlemmer

SKS Sejlcenter afholde en minisommertur i 2015. Se invitationen til dette herunder. 
 
Kære Sejlcentermedlem, (english version below)
 
Onsdag aften d.22 juli til d.27 juli 2015 vil vi gerne invitere på en mini-sommertur.
Der er mange charmerende havne og ankerpladser omkring Øresund, og vi skal besøge nogle af dem. Så bliver der en mulighed for at anløbe til nye havne, lægge for anker, lave mad (læs: grille) til søs og nyde solnedgangene/opgangene.
 
Tilmelding: Hvis du er interesseret, så skriv til Klaus Kühn,  . Din tilmelding tæller kun som foreløbig indtil d. 1 juli 2015 - men jo før jo bedre du tilkendegiver din interesse! Klaus vil løbende orientere om,
hvem der ellers er interesseret, så man kan afgøre om selskabet er noget for én (dobbelt så gamle, halvt så gamle osv.). Også hvis du har spørgsmål m.m..
 
Pris: Mad, havnepenge og brændstof udgifter deles, typisk ca. 100kr./dag, dog kan restaurantbesøg gøre det lidt dyrere (det kan man så styre lidt selv).
 
Foto: fra mini sommerturen 2008 ved Hallands Väderö.
 
--english--
 
Dear sailcenter member,
 
Wednesday evening 22 July to 27 July 2015 - on these dates we would like to invite for a mini summer boat trip.
 
There are many charming little harbours and anchoring spots around Øresund (Denmark and Sweden), and we shall visit some of them.
 
There will be an opportunity to arrive at new harbours, stay at anchor, make food (read: grill!) at sea and enjoy sunset and sunrises.
 
Sign up: If you are interested please write Klaus Kühn at  . Your sign up is only a 'maybe' until the 1 July 2015 - but the earlier the better to show your interest! Klaus will continously tell you about, who else signed up, so you can decide if you like the company (if they are all twice as old, or half as old etc.). Also, ask Klaus if you have questions etc..
 
Price: Food, harbour money and fuel expenses are shared, typically around 100 DKK/day, however restaurantvisits can make it a bit more expensive (you can control this part a bit yourself).
 
Photo: From the mini summer boattrip in 2008 at Hallands Väderö.
 
sommertur
Go to top