SKS Ungdom 2016 - og ophør af fælles ungdomscenter

I 2016 tilbyder SKS en lang række nye spor for ungdomssejlere mellem 7 og 25 år.

SKS Ungdom står overfor den mest spændende sæson i længere tid. Ved at udnytte hele klubbens flåde kan vi altid tilbyde et passende spor at følge, uanset alder, ambitionsniveau eller ens personlige formål med dét at sejle.

Som skemaet viser tages forskellige bådtyper i anvendelse afhængigt af alder og sejlerens ønsker til sejlads. De første år anvendes på at skabe tryghed og færdigheder, der siden kan anvendes i retning af dygtiggørelse indenfor kapsejlads, hygge eller andre maritime færdigheder.

Vi har nøje udsøgt de bådklasser hvor der er fremgang eller etablerede miljøer i andre klubber. Det tilser kritisk masse når vi kommer rundt, samtidig med at SKS bidrager til yderligere styrkelse af disse klasser.

SKS tilbyder familiemedlemskab, der kan samle hele familien omkring sejlsport i SKS, enten som aktive udøvere eller som støttende familie. Vi arbejder konstant på at tilbyde nye medlemsfordele og flere nye aftaler er på vej.

DETTE LINK kan du læse om samtlige hold i 2016, der i øvrigt suppleres med et rigt udbud af lejre, ture, enetræning og sociale arrangementer for hele familien.

Forankret i én, sund klub med en harmonisk og stærk ledelse vil SKS Ungdom favne bredde såvel som elite, og som en af de største ungdomsafdelinger i landet vil SKS fortsat bidrage positivt til dansk ungdomssejlsport gennem åbenhed og nærvær.

Ophør af samarbejdet med KDY

Efter i tre år at have kørt et samarbejde med KDY i et fælles ungdomscenter, er begge klubber nået til den erkendelse, at der er nogle udfordringer med et sådan samarbejde. 

Hvis klubberne hver for sig skal være loyale overfor samarbejdet, kan de ikke samtidig begynde at præsentere de efterfølgende muligheder for sejlerne tilstrækkeligt tidligt, hvorfor det har vist sig vanskelig/umuligt at sikre den fastholdelse som begge klubber ønsker. Derfor har vi konkluderet, efter tre års samarbejde, at klubbernes overordnede mål er lettere at nå, hvis vi kører en ungdomsafdeling hver for sig, end i fællesskab. Det er simpelthen lettere at have en rød tråd, når klubben selv bestemmer forløbet og præsentation af andre muligheder fra starten, uden hensyntagen til en samarbejdspartner. 

SKS har været glade for samarebjdet og vil gerne takke alle medlemmer og samarbejdspartnere for en god og lærerig tid.

 
 
Go to top