Ændring i bestyrelsens sammensætning

Jon Møgelhøj udtræder af SKS' bestyrelse

Efter seks år ved bestyrelsesbordet har Jon Møgelhøj af private årsager valgt at trække sig fra bestyrelsen ved udgangen af denne måned. Jon har i sin tid i bestyrelsen bidraget med den sjældne kombination af respekt for traditioner indvævet i at tilføje klubben en moderne profil.

Således har vi altid med Jons hukommelse kunnet opsætte en reference til, hvordan man tidligere har udført klubbens opgaver samtidig med vi har udarbejdet nye tiltag og stadige tilpasninger til klubmedlemmernes ønske om at maksimere sejladsoplevelserne i en travl hverdag.

Bestyrelsen vil gerne takke Jon for hans store indsats igennem årene, og vi glæder os til at se ham få sejlet lidt mere selv og tilmed fortsat se ham stå på dommerskibet til kapsejladser i Skovshoved.

Bestyrelsen vil senere komme med en udmelding om hvordan Jons hidtidige resortområder fordeles i den nuværende bestyrelse. Læs her om nye bestyrelsesmedlemmer til øvrige resort-områder.

Vi glæder os også til at se små Rix/Møgelhøjer sejle i ungdomsafdelingen inden for en overkommelig årrække...

IMG 2587
Arkivfoto: Jon (længst til højre) til Standerhejsningen i 2015. Foto af Jesper Bjørk. 

Go to top