Ændring i bestyrelsens sammensætning - nye bestyrelsesmedlemmer indtræder

Nye medlemmer intræder i SKS' bestyrelse

Ud over den netop offentliggjorte udmelding om Jon Møgelhøj's fratræden, er det en glæde at meddele, at bestyrelsen er styrket med indtræden af 4 nye aktive medlemmer, som forhåbentlig lader sig vælge ved den kommende generalforsamling.

Sejlcenteret er nu repræsenteret ved Kim Bengtsson, som er aktiv i mange sammenhænge. Sejlcenteret har nu i en periode været administreret af klubsekretariatet og med direkte kontakter til de underudvalg, der tager sig af sejladsarrangementer, sociale events mm.. Vi vil i den kommende vinter reetablere et samlet sejlcenterudvalg, som med Kim kan eksekvere på klubbens ambitioner og medlemmernes interesser for voksensejlads.

Ulrich Barslev har takket ja til at igangsætte windsurfing i SKS. Kommunen har opført 2 skure helt i nordenden af havnen, hvor surfernes udstyr kommer til at blive opbevaret. Vi vil forsøge at skaffe et antal windsurfingsæt til dem, der endnu ikke har fået eget udstyr, med afsæt i den metode som virkede så godt for optimistjolle-sponsorater. Mere herom senere.

Vi ved endnu ikke om initiativet primært er for unge, eller om der optræder en afsmittende effekt på voksne, som har lyst til at prøve/genoptage windsurfing. SKS har de sidste par år været i kontakt med repræsentanter fra en gruppe af erfarne surfere, der ønsker medlemsskab af klubben. Hermed får vi også en vej videre og aspirationer for endnu en gruppe af unge voksne, der ønsker at blive i sejlermiljøet.

Mette Krogh og Helle Fæste har sammen påtaget sig det store arbejde at lede Skovshoved Sejlklubs Ungdomsafdeling.

Der foregår mange arrangementer i denne afdeling, og Mette og Helle har som deres første gerning igangsat et antal underudvalg for at sikre indsats for både bredde og elite, således at ungdomsaktiviteterne tilgodeses balanceret, og at der er bemanding på de mange sejlende og landbaserede aktiviteter. 

Med den netop afholdte Sjov Sommer for Gentoftes sommerferiebørn har vi fået mange nye sejlere ind i ungdomsafdelingen, og samtidig har vi fået etableret de fleste af de hold for nye og erfarne ungdomssejlere, som vi i vinter annoncerede for sæsonen 2016 i Skovshoved Ungdomssejlads.

Gudmund Olsson er efter dette års generalforsamling klubbens næstformand, og ved at slippe de utallige timer, han har lagt i ungdomsarbejdet og med følgebåde; vil han have bedre tid til næstformandsposten og de øvrige krævende opgaver i SKS.


sejlerhilsen

Jesper Meulengracht
Formand, SKS
Go to top