Som i HELT spærret

heltsparret

I forbindelse med belægningsarbejde i hele området foran Nordbjærgs kran er det i et par uger ikke muligt at køre gennem havnen fra Benzinmolen og sydpå.  

Havnens personale har fra Havnekontoret kunnet trække på smilebåndet og se flere biler som med høj hast alligevel har forsøgt -  men -  uden held selvfølgelig.

Teksten på skiltet er sjovt fundet på  -   og hvadenten det nu hjælper eller ej, så kan forbipasserende fodgængere hygge sig med formuleringerne.

 

Go to top