Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling

generalforsamlingKære medlemmer,

Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 13. december kl. 19.30.

Indkaldelsen sker på grundlag af klubbens love §10, idet bestyrelsen ønsker større fleksibilitet i arbejdet med at udbygge klubbens tilbud om sejlads i et voksende antal bådtyper, og følger bestyrelsens strategiske arbejde som fremlagt ved seneste ordinære generalforsamling i marts 2018.

Endelig dagsorden og detaljeret forslag fremsendes senest 8 dage inden generalforsamlingen.
 
Denne indkaldelse sker i henhold til §18.
 
Med venlig hilsen,

Gudmund Olsson
Bestyrelsesformand 
 
Go to top