Når foreningsdemokratiet kommer i krise

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 13/12-18 kl. 19:30 i restauranten. Det har den største vigtighed at du kommer, og lader din stemme blive hørt.

Læs om NÅR FORENINGSDEMOKRATIET KOMMER I KRISE - download PDF

SKS befinder sig i en situation, hvor to bestyrelsesmedlemmer – Kim Bruhn-Petersen og Lars Nordbjærg - siden deres nyvalg i marts i år, gradvist har indtaget en oppositionsrolle, ageret udenfor mandater, og i bestyrelsens øjne på flere måder har svigtet klubbens generalforsamling, medlemmer og demokrati.

Resten af bestyrelsen har i en tid ønsket en drøftelse med klubbens medlemmer om, hvordan man skal håndtere det, hvis to personer med tillidshverv tilsidesætter de demokratiske principper, som klubbens love tilsiger skal følges.

I mellemtiden har selvsamme to personer valgt at fremsætte forslag om mistillidsvotum til resten af bestyrelsen, hvilket generalforsamlingen kommer til at tage stilling til. Det vil du kunne læse mere om når forslaget udsendes med dagsordenen.

Mange sejlerhilsner,

Gudmund Olsson (formand)                      Jesper Meulengracht (næstformand)

Jan Schlüter (kasserer)

Christian Nygaard (bestyrelsesmedlem)    Kim Bengtsson (bestyrelsesmedlem)

Go to top