Bisættelse af instruktør Torben Steen Nielsen d. 3/5 kl. 11:00

Det er med stor sorg, at vi har fået at vide, at Torben Steen Nielsen er død i Påsken. 

For de, der ønsker at deltage så bliver Torben bisat fra Lindehøj Kirke, Tvedvangen 175, 2730 Herlev fredag d. 3. maj kl. 11:00

Fra klubben er der sendt en sidste hilsen, med stor tak for en ekstrem flid og vedholdenhed som instruktør i Sejlcentret. Torben underviste i alt fra motorlære til duelighed, og har indført hundredvis af nye sejlere til vores sport.

Vi vil savne Torbens altid store lyst til at bidrage, hans hyggelige og omgængelige sindelag, og

Læs mere...

 

Fra bestyrelsen i SKS: Tak for denne gang

Kære medlemmer,

Som bekendt afholder Skovshoved Sejlklub sin 3. generalforsamling indenfor 6 måneder på næste mandag.
 
Den nuværende bestyrelse genopstiller ikke. Tusinde tak, til alle jer der har støttet os og vores planer, tanker og ideer til retningen og udviklingen for SKS.

Det betyder som udgangspunkt, at vores opposition får frit lejde. For SKS skal jo have en bestyrelse.

Men måske du, og nogle af dine klubkammerater, kan mønstre et bestyrelses-alternativ til den lille gruppe af medlemmer, der står bag al den uro, vi har haft det sidste halve år. Det ville formentlig også afhjælpe nogle af de

Læs mere...

 

Dagsorden og forslag til ekstraordinær generalforsamling 6. maj 2019 kl. 19:30

Dagsorden, samt forslag til behandling er nu online og udsendt til alle medlemmer.

KLIK HER for at komme til siden med dokumenterne.

Læs mere...

 

Øresundsmesterskab for ungdomssejlere afviklet i Skovshoved

Øresundsmesterskab for ungdomssejlere afviklet i Skovshoved

Søndag d. 24. marts afholdt vi det første Øresundsmesterskab for større ungdomsjoller ud fra Skovshoved Havn.

35 friske unge sejlere deltog på tværs af jolleklasserne Zoom8, Laser, E-Jolle samt 29’er.

Der var flotte præmier fra blandt andet Nordbjærg’s, og under præmieuddelingen blev der grillet hotdogs og hygget ved Sejlerhuset.

Øresundsmesterskabet var en kulmination af det nyetablerede Træningsfællesskab Nord, som fungerer på tværs af 11 sejlklubber.

Skovshoved Sejlklub Ungdom er en af hoveddrivkræfterne bag samarbejdet, som har sikret vintertræning for ungdommens jolleklasser, inklusiv også Optimistsejlerne samt Feva XL.

Grundtanken har været, at give ungdomssejlerne mulighed for kvalitetstræning gennem en kritisk

Læs mere...

 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 6. maj kl. 19:30

Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling mandag d. 6. maj 2019 kl. 19.30, navnlig til valg af bestyrelse, herunder formand for SKS, samt valg af revisorer for SKS.

Indkaldelsen sker i henhold til Skovshoved Sejlklubs love §18, fordi der på den ordinære generalforsamling afholdt d. 19. marts 2019 reelt viste sig at være kampvalg om den samlede bestyrelse, hvilket dirigenten fandt rigtigt at henskyde til en ny generalforsamling med eksplicit dagsorden herom. Dertil kom, at der ikke kunne vælges de fornødne 2 revisorer for SKS, da der manglede en kandidat.

Endelig dagsorden og forslag til behandling fremsendes senest

Læs mere...

 

Dagsorden og forslag til ordinær generalforsamling 19. marts 2019 kl. 19:30

Som tidligere meddelt via brev og på hjemmesiden afholdes årets ordinære generalforsamling i SKS tirsdag d. 19. marts 2019 kl. 19:30 i restauranten.

Dagsorden og indkomne forslag kan downloades her.

Som vanligt opfordrer bestyrelsen alle medlemmer til at deltage, og være med til at præge klubben.

/Bestyrelsen

Læs mere...

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Jævnfør klubbens love indkalder bestyrelsen medlemmerne til ordinær generalforsamling tirsdag den 19. marts kl. 19:30

Dagsorden, forslag, regnskab og budget vil senere blive offentliggjort her på siden ihht. klubbens love.

Læs mere...

 

Vintersejlads i store joller

Vintersejlads i store joller

Har du lyst til at se nogle store ungdomsjoller "in action" ud fra Skovshoved Havn i januar & februar?

Så kom ned og kig en af følgende fire søndage: 20.01, 27.01, 03.02. samt 24.02. i tidsrummet 11-14.

Her kommer ca. 35 ungdomssejlere på mellem 13-16 år, som sejler Zoom8, Europa, 29'er og Laser joller.

 

Vintertræningen afholdes i et større træningsfællesskab, som blev etableret i efteråret 2018 på tværs af 11 sejlklubber op langs Sundet, heriblandt SKS. Træningsfællesskabet inkluderer udover ovenstående også Feva XL samt Optimistsejlere.

Grundtanken er, at give sejlerne mulighed for træning

Læs mere...

 

Breaking: Lars Nordbjærg og Kim Bruhn-Petersen trækker sig fra bestyrelsen

Det lykkedes ikke de to bestyrelsesmedlemmer og værftsejere Kim Bruhn-Petersen og Lars Nordbjærg at overbevise generalforsamlingen om, at der skulle udtales mistillid til resten af bestyrelsen. 

Bestyrelsens svar til fremsatte årsager til at udtale mistillid kan downloades her.

Bestyrelsen består således fortsat af formand Gudmund Olsson, næstformand Jesper Meulengracht, kasserer Jan Schlüter og bestyrelsesmedlemmerne Christian Nygaard og Kim Bengtsson.

Det fremsatte forslag om vedtægtsændring blev ikke vedtaget. 

Læs mere...

 

Dagsorden for Ekstraordinær Generalforsamling

Dagsorden for Ekstraordinær Generalforsamling

Kære medlemmer,
 
Til download følger herved jf. klubbens love den endelige dagsorden med bilag til den ekstraordinære generalforsamling, der afholdes torsdag d. 13. december kl. 19:30 i restauranten.
 
 
Du opfordres til at fremmøde, dele dine meninger med de øvrige medlemmer, og gøre din stemme gældende. Det er vigtigt at du kommer!
 
Mange sejlerhilsner,
Gudmund Olsson (formand)                      Jesper Meulengracht (næstformand)

Jan Schlüter (kasserer)

Christian Nygaard (bestyrelsesmedlem)    Kim Bengtsson (bestyrelsesmedlem)

 

Læs mere...

 

Når foreningsdemokratiet kommer i krise

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 13/12-18 kl. 19:30 i restauranten. Det har den største vigtighed at du kommer, og lader din stemme blive hørt.

Læs om NÅR FORENINGSDEMOKRATIET KOMMER I KRISE - download PDF

SKS befinder sig i en situation, hvor to bestyrelsesmedlemmer – Kim Bruhn-Petersen og Lars Nordbjærg - siden deres nyvalg i marts i år, gradvist har indtaget en oppositionsrolle, ageret udenfor mandater, og i bestyrelsens øjne på flere måder har svigtet klubbens generalforsamling, medlemmer og demokrati.

Resten af bestyrelsen har i en tid ønsket en drøftelse med klubbens medlemmer om, hvordan man skal håndtere

Læs mere...

 

Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling

Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling

Kære medlemmer,

Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 13. december kl. 19.30.

Indkaldelsen sker på grundlag af klubbens love §10, idet bestyrelsen ønsker større fleksibilitet i arbejdet med at udbygge klubbens tilbud om sejlads i et voksende antal bådtyper, og følger bestyrelsens strategiske arbejde som fremlagt ved seneste ordinære generalforsamling i marts 2018.

Endelig dagsorden og detaljeret forslag fremsendes senest 8 dage inden generalforsamlingen.
 
Denne indkaldelse sker i henhold til §18.
 
Med venlig hilsen,

Gudmund Olsson
Bestyrelsesformand 
 

Læs mere...

 

Side 3 ud af 23

Go to top