Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Jævnfør klubbens love indkalder bestyrelsen medlemmerne til ordinær generalforsamling tirsdag den 19. marts kl. 19:30

Dagsorden, forslag, regnskab og budget vil senere blive offentliggjort her på siden ihht. klubbens love.

Læs mere...

 

Vintersejlads i store joller

Vintersejlads i store joller

Har du lyst til at se nogle store ungdomsjoller "in action" ud fra Skovshoved Havn i januar & februar?

Så kom ned og kig en af følgende fire søndage: 20.01, 27.01, 03.02. samt 24.02. i tidsrummet 11-14.

Her kommer ca. 35 ungdomssejlere på mellem 13-16 år, som sejler Zoom8, Europa, 29'er og Laser joller.

 

Vintertræningen afholdes i et større træningsfællesskab, som blev etableret i efteråret 2018 på tværs af 11 sejlklubber op langs Sundet, heriblandt SKS. Træningsfællesskabet inkluderer udover ovenstående også Feva XL samt Optimistsejlere.

Grundtanken er, at give sejlerne mulighed for træning

Læs mere...

 

Breaking: Lars Nordbjærg og Kim Bruhn-Petersen trækker sig fra bestyrelsen

Det lykkedes ikke de to bestyrelsesmedlemmer og værftsejere Kim Bruhn-Petersen og Lars Nordbjærg at overbevise generalforsamlingen om, at der skulle udtales mistillid til resten af bestyrelsen. 

Bestyrelsens svar til fremsatte årsager til at udtale mistillid kan downloades her.

Bestyrelsen består således fortsat af formand Gudmund Olsson, næstformand Jesper Meulengracht, kasserer Jan Schlüter og bestyrelsesmedlemmerne Christian Nygaard og Kim Bengtsson.

Det fremsatte forslag om vedtægtsændring blev ikke vedtaget. 

Læs mere...

 

Dagsorden for Ekstraordinær Generalforsamling

Dagsorden for Ekstraordinær Generalforsamling

Kære medlemmer,
 
Til download følger herved jf. klubbens love den endelige dagsorden med bilag til den ekstraordinære generalforsamling, der afholdes torsdag d. 13. december kl. 19:30 i restauranten.
 
 
Du opfordres til at fremmøde, dele dine meninger med de øvrige medlemmer, og gøre din stemme gældende. Det er vigtigt at du kommer!
 
Mange sejlerhilsner,
Gudmund Olsson (formand)                      Jesper Meulengracht (næstformand)

Jan Schlüter (kasserer)

Christian Nygaard (bestyrelsesmedlem)    Kim Bengtsson (bestyrelsesmedlem)

 

Læs mere...

 

Når foreningsdemokratiet kommer i krise

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 13/12-18 kl. 19:30 i restauranten. Det har den største vigtighed at du kommer, og lader din stemme blive hørt.

Læs om NÅR FORENINGSDEMOKRATIET KOMMER I KRISE - download PDF

SKS befinder sig i en situation, hvor to bestyrelsesmedlemmer – Kim Bruhn-Petersen og Lars Nordbjærg - siden deres nyvalg i marts i år, gradvist har indtaget en oppositionsrolle, ageret udenfor mandater, og i bestyrelsens øjne på flere måder har svigtet klubbens generalforsamling, medlemmer og demokrati.

Resten af bestyrelsen har i en tid ønsket en drøftelse med klubbens medlemmer om, hvordan man skal håndtere

Læs mere...

 

Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling

Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling

Kære medlemmer,

Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 13. december kl. 19.30.

Indkaldelsen sker på grundlag af klubbens love §10, idet bestyrelsen ønsker større fleksibilitet i arbejdet med at udbygge klubbens tilbud om sejlads i et voksende antal bådtyper, og følger bestyrelsens strategiske arbejde som fremlagt ved seneste ordinære generalforsamling i marts 2018.

Endelig dagsorden og detaljeret forslag fremsendes senest 8 dage inden generalforsamlingen.
 
Denne indkaldelse sker i henhold til §18.
 
Med venlig hilsen,

Gudmund Olsson
Bestyrelsesformand 
 

Læs mere...

 

Skovshoved Sejlklub og SIF Gruppen A/S udvider samarbejde

Skovshoved Sejlklub og SIF Gruppen A/S udvider samarbejde

Med en ny 3-årig aftale tager SIF og SKS hul på det mest omfattende samarbejde til dato. Og det siger ikke så lidt endda, da den gode relation går helt tilbage til 1950.

Omdrejningspunktet i aftalen er SIFs årlige Match Cup, en kapsejladsevent for SIFs kunder og ansatte, der sejles i klubbens Match 28 matchracere. Arrangementet kombineres med en morgenbuffet såvel som frokost i klubrestauranten, og afholdes som oftest på lørdage for at understrege arrangementets sociale karakter. 

“Med SIF Match Cup kan vi være sammen med vores kunder i uformelle rammer. Oplevelsen med dygtige skippere og hurtige

Læs mere...

 

Møde om havnens forhold og valg til havnebestyrelsen 2018

Møde om havnens forhold og valg til havnebestyrelsen 2018

I henhold til klubbens love §19, indkaldes herved til møde for alle A-medlemmer, hvor klubbens repræsentanter i havnebestyrelsen vil orientere om havnens forhold - og der vælges repræsentanter til havnebestyrelsen.

Mødet finder sted onsdag den 31. oktober 2018 kl. 19:30 i klublokalet i restauranten

// opdateres senere //

Læs mere...

 

Klubmesterskab Sejlcenteret 2018

Klubmesterskab Sejlcenteret 2018

Kære sejlcentermedlem

Nu er sæsonen i sejlcenteret ved at gå på hæld og i den forbindelse vil vi gerne afslutte en fantastisk sejlsæson med et klubmesterskab i M28.

Alle er velkomne til at stille med et hold på 5 personer. Det er op til folk selv at finde sammen i besæninger eller hverve gaster.

På kapsejladsholdet er der faste besætninger, men der vil altid være nogen som ikke kan deltage, det er derfor også muligt at tilmelde sig individuelt skriv blot i kommentarfeltet at du ønsker en plads som gast, så prøver vi at finde en plads på en

Læs mere...

 

En blæsende weekend i Aarhus gav en tur i 2. division

En blæsende weekend i Aarhus gav en tur i 2. division

”Aarhus Fest Uge” er for mange i Østjylland ensbetydende med at der sker en masse på kulturområdet og at fadølsanlæggene er taget fra værtshusene ud på gaderne. For sejlere betyder det mere, at det er tid til et af Østjyllands større stævner.
I år var dette stævne med fire baner - og med SKS’ere på tre af dem. Særligt fokus var der på liga-banen, som var udlagt helt inde i inderhavnen, og hvor årets Sejlsportsliga-finale blev sejlet d. 8.-9. september.
SKS stillede med samme hold som på hjemmebanen 14 dage før - nemlig Jan Peter Andersen, Line

Læs mere...

 

Road & Boat Show 2018 en kæmpe succes

Road & Boat Show 2018 en kæmpe succes

Med 16 Audier, 6 RIBs og 1 Match 28 matcracer blev hundredevis af besøgende søndag d. 16. september underholdt på Skovshoved Havn til den første Road & Boat Show. Der var mulighed for prøveture af både biler, RIBs og af sejlbåd, og det blev benyttet særdeles flittigt af de fremmødte.

Med stor opbakning fra roklubben og havnens personale fik arrangementet lov at fylde godt i landskabet - tak til alle for jeres store velvilje.

De tre parter i Road & Boat Show på Skovshoved Havn!

Audi uddelte gavmildt adgang til prøveture af nærmest samtlige udstillede biler, og det

Læs mere...

 

Kom til Road & Boat Show søndag d. 16/9 kl. 11-15

Kom til Road & Boat Show søndag d. 16/9 kl. 11-15

Sailing Concept er Skovshoved Sejlklubs afdeling for sejlads målrettet til virksomheder.

Vi anvender vores hurtige Match 28 matchrace-sejlbåde, hvor vi tilbyder arrangementer på vandet med et dynamisk, underholdende og hold-fokuseret indhold.

Sammen med Audi og BRIG RIB-både inviterer Sailing Concept og Skovshoved Sejlklub dig til en dag på havnen hvor vi kan love at du kan nærstudere lækre biler og både, samt mulighed for prøveture efter dit temperament. Der bydes også på en forfriskning og en snack.

Vel mødt!

Læs mere...

 

Side 4 ud af 24

Go to top