Skovshoved Ungdomssejlads 2017

SKS tilbyder en lang række nye spor for ungdomssejlere mellem 7 og 25 år.

SKS Ungdom 2016 2H

Nedenfor kan du læse om samtlige hold, der suppleres med et rigt udbud af lejre, ture, enetræning og sociale arrangementer for hele familien. Forankret i én, sund klub med en harmonisk og stærk ledelse vil SKS Ungdom favne bredde såvel som elite, og som en af de største ungdomsafdelinger i landet vil SKS fortsat bidrage positivt til dansk ungdomssejlsport gennem åbenhed og nærvær.

SKS Haletudse, 7 - 9 år

Nyt hold med fokus på tryghed ved vand, socialt sammenhold og som forberedende forløb til sejladsstart på det hold vi har kendt som Nye-C. Ved at lære spirende sejlere at kende inden overgang til Ny Sejler kan vi sikre mere homogene hold rent modenhedsmæssigt, langsomt introducere sejlads som fritidsaktivitet, ligesom de nye sejlere (og deres forældre) vil være mere afklarede med om livet på havnen og på vandet er attraktivt.

SKS Ny Sejler, 8 - 10 år

Optimistjollen vil fortsat være vores primære platform til nye sejlere. I en erkendelse af, at en del nye sejlere er utrygge eller på anden vis ukomfortable ved at være alene i jollen vil vi i parallel hertil tilbyde sejlads i 2-mandsjollen Feva til nye sejlere. Det er ikke enten-eller, men snarere et blandet spor hvor begge bådtyper anvendes aktivt til indlæring. Vi har tidligere også anvendt vores Match 28 matchracere til at tage helt nye sejlere på vandet, og det vil vi fortsætte med.

SKS Opti C, 9 - 11 år

Hold, hvor alle sejlerne er afklarede med interessen i Optimistsejlads, og hvor fokus rettes på at skabe kapsejladsfærdigheder. Blandt andet tilbydes vores egen Momentum Cup som en række indlæringsstævner hjemme i Skovshoveds trygge rammer, såvel som ved deltagelse i nære stævner. Glæden ved at sejle er fortsat i højsædet, og der er mere fokus på udvikling af nye færdigheder end på stævneresultater.

SKS Bare Sejl, 9 - 15 år

Nyt hold med fokus på sejlads i flermandsbåde, eksempelvis Feva og Match 28, hvor generelle sejladsfærdigheder vægtes højere end fokus på kapsejlads. Holdet vil sejle en gang ugentligt og er et perfekt sted at starte for sejlere, der fatter interesse for sejlads i en lidt senere alder end hvad der er typisk for Optimist.

SKS Opti B, 10 - 13 år

For sejlere der har en god erfaring som C-sejler til stævner både hjemme og ude, og som er klar til endnu mere stævnedeltagelse rundt omkring i landet. Der er fokus på deltagelse i træningslejre og større stævner, såvel som anden fortsat dygtiggørelse.

SKS Opti A, 11 - 15 år

Elitefasen indenfor Optimistsejlads, hvor der trænes tre aftener hver uge. A-sporet byder på mulighed for unikke oplevelser ved store stævner i udlandet, relationer til sejlere over hele landet såvel som i udlandet. Der sejles meget aktivt hele sæsonen. SKS har en stærk tradition for at udvikle meget talentfulde Opti A-sejlere og har en af landets største grupperinger af A-sejlere.

SKS Zoom, 13 - 16 år

Nyt hold, for de sejlere der ønsker et kapsejladsorienteret fortsætterspor efter Optimistjollen. Zoom henvender sig som enmandsjolle til erfarne B’ere og A-sejlere, som ønsker fortsat tilknytning til venner der stadig sejler Optimist. Zoom’en er en hurtigere båd og en klasse der igen er i vækst. SKS agter ikke pt. at anskaffe klubbåde men vil tilbyde træning såfremt interessen er der.

SKS Sejl Videre, 15 - 25 år

Nyt hold, der tilbyder sejlads i både Laser, Hobie og Sportsbåd med mulighed for at hoppe mellem alle bådtyper på ugentlig basis. Sejl Videre er forankret i SKS Sejlcenter hvor der er rige muligheder for et aktivt socialt liv med sejlsport, såvel som uddannelse, herunder Duelighed, Kapsejladskurser, Yachtskipper mm.

SKS 29’er Skiff, 13 - 18 år

Nyt hold for erfarne A-sejlere eller dygtige Feva-sejlere. 29’eren er en helplanende højtydende tomandsjolle med trapez, der egner sig som forberende jolle til den olympiske storesøster, 49’er. 29’eren stiller store krav til sin besætning, og Feva-joller vil indgå som træningsbåd til de sejlere, der kommer direkte fra Optimist eller Zoom uden forudgående erfaring med tomandsjoller. SKS disponerer pt over to 29’ere der vil anvendes til dette nye hold.

SKS flerskrog, 15 - 25 år

Nyt hold, med fokus på sejlads i flerskrogsbåde. SKS råder over adskillige Hobie 16, og der vil være flere spor afhængigt at ambitionsniveau. Som et muligt fortsætterspor er A-Cat som er i stærk udvikling med en støt voksende flåde i Skovshoved, og der er mange stævner i ind- og udland. Flerskrogsbåde er i det hele taget i en rivende udvikling.

SKS Laser, 15 - 25 år

Nyt hold, som er delt i to spor: Sejlads i klubbens Laserjoller sammen med sejlerne fra vores Sejlcenter, hvor der er fokus på færdigheder i jollen. Derudover tilbydes et mere elitært spor i samarbejde med Olympisk Sejlsport Øst (OS Øst) hvor SKS er partner. OS Øst tilbyder målrettet personlig træning, fysisk såvel som på vandet, og tæller pt en gruppe på ca. 15 sejlere med base i Skovshoved.

SKS Sportsbåd, 14 - 25 år

Nyt hold, der fokuserer på at udvikle kølbådsfærdigheder, pt i vores Match 28’ere med sigte på det nye ligaformat såvel som matchracing. Kølbådssejlads adskiller sig i væsentlig grad fra joller: Større besætning, store krav til samarbejde og langt tungere grej. SKS Sportsbåd er tilknyttet vores Sejlcenter for voksne, således at overgangen fra ung til voksen sikres, også ved sociale aktiviter, eksempelvis Friday Night Sailing, Racedays etc.

SKS Junior Cruise, 18 - 25 år

Cruise er vores unikke, administrerede delebådskoncept for medlemmer i alle aldre, der ønsker at dele en ny eller nyere sejlbåd under regulerede forhold med en høj grad af service. Junior Cruise tager afsæt i både der kræver en mindre økonomisk formåen og med kort binding, hvor formålet er det samme: Sejlads som ramme for ferier og et aktivt socialt liv med sejlsport. Med Junior Cruise kan du blive “bådejer” så snart du fylder 18.

Go to top