Trænere og Gummibåde

Trænere skal tilmelde sig som trænere ved at KLIKKE HER

Gummibåde skal tilmeldes ved at KLIKKE HER

Gummibåde skal søsættes og tages op fra motorbådsrampen i havnens sydlige del (se kort ved at KLIKKE HER)

Alle Gummibåde skal være tydeligt markeret med tilhørsforhold til klub eller sejlnummer på den sejler de er tilknyttet.

Det kommer til at fremgå af sejladsbestemmelser at træner- og følgebåde skal befinde sig minimum 100 m fra enhver kapsejlende båd efter varselsignalet på den pågældende bane.

Endvidere forventes alle gummibåde at lytte med på VHF kanal 69, hvor der bliver givet generel information til trænere og pårørende om sejladserne.

Det forventes at alle gummibåde indgår i sikkerhedsberedskabet, der ved behov vil blive koordineret fra baneledelsen på VHF kanal 69.   

 

Skovshoved Havn N 55º 45,7' - E 12º 36,1' 

 

Go to top