Fortrolighed med vandet

SKS Haletudse, 7 - 9 år

Et nyt hold med fokus på tryghed ved vand, socialt sammenhold og som forberedende forløb til sejladsstart.

Ved at lære spirende sejlere at kende inden overgang til Ny Sejler kan vi sikre mere homogene hold rent modenhedsmæssigt, langsomt introducere sejlads som fritidsaktivitet, ligesom de nye sejlere (og deres forældre) vil være mere afklarede med om livet på havnen og på vandet er attraktivt.

Tilmelding til Haletudseholdet foregår her (åbner et nyt vindue).

 

Ny Sejler, 8-10 år

Optimistjollen er vores primære platform til nye sejlere. I en erkendelse af, at en del nye sejlere er utrygge eller på anden vis ukomfortable ved at være alene i jollen vil vi i parallel hertil tilbyde sejlads i 2-mandsjollen Feva til nye sejlere.

Det er ikke enten-eller, men snarere et blandet spor hvor begge bådtyper anvendes aktivt til indlæring. Vi har i 2016 også anvendt vores Match 28 matchracere til at tage helt nye sejlere på vandet, og det vil vi fortsætte med i 2017.

Dermed oplever de nye sejlere variationen ved sejlads og kan derefter træffe valg om den bådtype, de senere hen kan se sig selv beherske.

Tilmelding til Ny Sejler-holdet foregår her (åbner et nyt vindue).

Go to top