Arbejdet skrider frem - og planen overholdes

Arbejdet skrider frem - og planen overholdes


De knokler om dagen, og sen aften og weekend er der også fartøjer i gang med at bygge nye moler og fjerne de sidste rester af den gamle havn.

Ifølge de seneste pålidelige meldinger overholder entreprenøren derfor stadig planen med forventet indvielse 2. maj.

Læs artiklen fra Villabyerne her

Planen har vi link til her

 

Læs mere...

 

Åbnedage foråret 2015

Kommunen informerer kort om, at der i foråret 2015 bliver åbenet ekstraordinært for udsejling fra havnen i stil med det tilsvarende arrangement i dette efterår.

Datoerne er ikke fastlagt endnu. Det bliver de i samarbejde med Arkil.

Vi vender tilbage med mere information så snart som muligt.

Læs mere...

 

SKS havnebestyrelsesmedlemmer valgt

Onsdag den 29. oktober afholdt SKS møde med information om havnens forhold og valg til havnebestyrelsen. 

Erik Friis og Ole Dan Jensen informerede grundigt om arbejdet i havnebestyrelsen og udvalget til revision af selvforvaltningsaftalen.  Der var fin debat til inspiration for det videre arbejde. 

Ole Dan Jensen var på valg og blev genvalgt for en toårig periode. Som suppleant for Ole Dan Jensen blev Peter Baunsgaard valgt for en toårig periode. Således består SKS havnebestyrelsesmedlemmer nu af:

Ole Dan Jensen for en toårig periode med Peter Baunsgaard som suppleant.

Erik Friis fortsætter endnu et år med

Læs mere...

 

Og så spærrede kommunen Kystvejen igen!

Ja, havnen er lukket og der sker måske ikke så meget på en torsdag aften i oktober som midt om sommeren.

Men igen igen blev ingen interessenter på havnen informeret. Derfor er dette brev i aftes afsendt til kommunen:

 

Hvem har givet tilladelse til endnu en afpærring (https://sikkerhedsklub.dk/events/reflekslobet-i-gentofte) uden at informere brugerne af havnen?

 
Kl 19 da jeg passerede, var Kystvejen afspærret med brug af officielt udseende skilte, og trafikken blev dirigeret af nogle officials i refleksveste.
 
Der var til aften i Restaurant Sejlklubberne forudbestilt til 20 personer, og antageligvis kan der også være kommet nogle

Læs mere...

 

Planlagte Anlægsaktiviteter for udvidelsen af Skovshoved Havn

Planlagte Anlægsaktiviteter for udvidelsen af Skovshoved Havn

Kommunen har nu offentliggjort oversigten over anlægsaktiviteter i forbindelse med ombygningen.

Klik her eller på tegningen for forstørrelse 

 

Endvidere er denne tekst udsendt:

Advarsel

Nu er den nye banan ved at blive bygget.

Ud for midten af havnen står en række træpæle, her er der ved at blive lagt sten ud. Der vil gå et stykke tid før man kan se stenene over vandet.

Så husk at respektere arbejdsområdet for nu er det for alvor svært at se, hvor det er farligt at sejle.

Læs mere...

 

Møde om havnens forhold og valg til havnebestyrelsen

I henhold til klubbens love §19, indkaldes herved til møde for alle A-medlemmer, hvor klubbens repræsentanter i havnebestyrelsen vil orientere om havnens forhold - og der vælges repræsentanter til havnebestyrelsen. 

Mødet finder sted onsdag den 29. oktober kl. 20:00 i klubhuset/restauranten

På nuværende tidspunkt har SKS følgende medlemmer i havnebestyrelsen:

Ole Dan Jensen (trådt ind for Steen Jönsson og er på valg)

Erik Friss (valgt for to år og er således ikke på valg) 

Peter Nielsen er suppleant for Erik Friss (valgt for to år og er således ikke på valg)

Valg

Der skal vælges en kandidat og

Læs mere...

 

Flytning gennemført

Flytning gennemført
Status per 4/9 er som billederne viser - et tomt nordbassin og midterbassin allerede i opbrud, jolleplads ryddet for stort set alt, og en sydlig ende i fuld aktivitet med at tage både på land.
 
Al aktivitet i Skovshoved Ungdomssejlads er nu flyttet til vores velvillige naboer. Alle Optier og Tera/Feva er flyttet til KDY i Rungsted og har snart gennemført den første uges træning i de nye rammer. Laser, Hobie, 29’er og E-Joller er under Hellerup Sejlklubs og OS Østs vinger, og Ynglinge samt Sejlcentrets aktiviteter afvikles nu fra Tuborg.
 
 
En stor tak for al velvilje som

Læs mere...

 

Flere artikler...

Skovshoved Havn N 55º 45,7' - E 12º 36,1' 

 

Go to top