SKS havnebestyrelsesmedlemmer valgt

Onsdag den 29. oktober afholdt SKS møde med information om havnens forhold og valg til havnebestyrelsen. 

Erik Friis og Ole Dan Jensen informerede grundigt om arbejdet i havnebestyrelsen og udvalget til revision af selvforvaltningsaftalen.  Der var fin debat til inspiration for det videre arbejde. 

Ole Dan Jensen var på valg og blev genvalgt for en toårig periode. Som suppleant for Ole Dan Jensen blev Peter Baunsgaard valgt for en toårig periode. Således består SKS havnebestyrelsesmedlemmer nu af:

Ole Dan Jensen for en toårig periode med Peter Baunsgaard som suppleant.

Erik Friis fortsætter endnu et år med

Læs mere...

 

Og så spærrede kommunen Kystvejen igen!

Ja, havnen er lukket og der sker måske ikke så meget på en torsdag aften i oktober som midt om sommeren.

Men igen igen blev ingen interessenter på havnen informeret. Derfor er dette brev i aftes afsendt til kommunen:

 

Hvem har givet tilladelse til endnu en afpærring (https://sikkerhedsklub.dk/events/reflekslobet-i-gentofte) uden at informere brugerne af havnen?

 
Kl 19 da jeg passerede, var Kystvejen afspærret med brug af officielt udseende skilte, og trafikken blev dirigeret af nogle officials i refleksveste.
 
Der var til aften i Restaurant Sejlklubberne forudbestilt til 20 personer, og antageligvis kan der også være kommet nogle

Læs mere...

 

Planlagte Anlægsaktiviteter for udvidelsen af Skovshoved Havn

Planlagte Anlægsaktiviteter for udvidelsen af Skovshoved Havn

Kommunen har nu offentliggjort oversigten over anlægsaktiviteter i forbindelse med ombygningen.

Klik her eller på tegningen for forstørrelse 

 

Endvidere er denne tekst udsendt:

Advarsel

Nu er den nye banan ved at blive bygget.

Ud for midten af havnen står en række træpæle, her er der ved at blive lagt sten ud. Der vil gå et stykke tid før man kan se stenene over vandet.

Så husk at respektere arbejdsområdet for nu er det for alvor svært at se, hvor det er farligt at sejle.

Læs mere...

 

Møde om havnens forhold og valg til havnebestyrelsen

I henhold til klubbens love §19, indkaldes herved til møde for alle A-medlemmer, hvor klubbens repræsentanter i havnebestyrelsen vil orientere om havnens forhold - og der vælges repræsentanter til havnebestyrelsen. 

Mødet finder sted onsdag den 29. oktober kl. 20:00 i klubhuset/restauranten

På nuværende tidspunkt har SKS følgende medlemmer i havnebestyrelsen:

Ole Dan Jensen (trådt ind for Steen Jönsson og er på valg)

Erik Friss (valgt for to år og er således ikke på valg) 

Peter Nielsen er suppleant for Erik Friss (valgt for to år og er således ikke på valg)

Valg

Der skal vælges en kandidat og

Læs mere...

 

Flytning gennemført

Flytning gennemført
Status per 4/9 er som billederne viser - et tomt nordbassin og midterbassin allerede i opbrud, jolleplads ryddet for stort set alt, og en sydlig ende i fuld aktivitet med at tage både på land.
 
Al aktivitet i Skovshoved Ungdomssejlads er nu flyttet til vores velvillige naboer. Alle Optier og Tera/Feva er flyttet til KDY i Rungsted og har snart gennemført den første uges træning i de nye rammer. Laser, Hobie, 29’er og E-Joller er under Hellerup Sejlklubs og OS Østs vinger, og Ynglinge samt Sejlcentrets aktiviteter afvikles nu fra Tuborg.
 
 
En stor tak for al velvilje som

Læs mere...

 

Opdateret: Havnen lukker - information over en sildemad

Opdateret: Havnen lukker - information over en sildemad

// Opdatering efter mødet: Tak til Jesper Tjott for en klar gennemgang af byggeplanerne.
 
De ca 30 fremmødte SKS'ere sørgede for god stemning og leverede relevante spørgsmål, hvorefter vi gik over til hovmesterens sild, laks og leverpostej.
 
Mens vi afholdt møde, kæmpede Lars Nordbjærg og besætning i Århus. Check SKS' store indsats i Sejlsportsligaen her.
 
// Original tekst:
Bestyrelsen vil gerne invitere til en sildemad og en kølig øl/vand den 6. september kl 12-13 i klublokalet, hvor Havnefoged Jesper Tjott vil forklare om den kommende tids ombygning. Derefter er der åben diskussion og forhåbentlig kan vi afklare de tvivlsspørgsmål,

Læs mere...

 

Byggearbejder i havnen søndag d. 24/8

Gentofte Kommune informerer om havneudvidelsen:

"Søndag ankommer et stort skib med stenmaterialer til Skovshoved havn. De mange ton sten skal bruges i forbindelse med udvidelsen af havnen.

Lastskibet vil rumme godt 3000 ton sten, som skal aflæses og placeres rigtigt. Det vil i perioder i dagtimerne kunne høres, når stenene flyttes rundt. Vi vil gøre alt for, at det ikke giver for mange lydmæssige gener for naboer og brugere af havnen."

Og til de nysgerrige der kigger forbi, så vil I på vandet kunne se nogle urutinerede sejlere prøve bådtyper, de ikke er vant til at benytte

Læs mere...

 

Flere artikler...

Skovshoved Havn N 55º 45,7' - E 12º 36,1' 

 

Kommende Arrangementer

Go to top