Ændring af udsejlingsforholdene

Ændring af udsejlingsforholdene

Nu begynder arbejdet på havnens nordside

 Fremgangsmåden er den samme som på sydsiden, at der etableres et brohoved hvorfra arbejdet udføres.

I uge 33 begynder Arkil at modtage sten til de nye moler

http://skovshovedhavn.gentofte.dk/da/Nyheder/2014/08/Udviddelse-af-arbejdsomr%C3%A5de

 

Læs mere...

 

Strandvejen afspærres - igen - 24. august

Opdateret 17. august

Uddrag af mail til Stig Eiberg Hansen, leder af Sport og Kultur i Gentofte:

 [...] I mellemtiden er der nu endnu et arrangement undervejs i en af de få weekender, der er tilbage, inden Skovshoved Havn lukker. Mig bekendt er vi heller ikke blevet spurgt denne gang om, hvordan vores aktiviteter kan passe ind.
 
Ifølge plakater opsat i Gentofte er der decideret spærret, og teksten på denne beskrivelse (http://skovshovedhavn.gentofte.dk/da/Nyheder/2014/08/KMD-IRONMAN) indikerer ikke, man skal forvente stor imødekommenhed om at passere vejen. Der ligger forretninger på havnen, hvis omsætning falder markant på sådan en dag, og

Læs mere...

 

Sær-indsejling i Skovshoved Havn efter 1. september

Havnefogeden oplyser:

I forbindelse med ombygning af Skovshoved havn vil havnen være lukket fra den 1. september 2014. 

Der er nu indgået aftale med entreprenøren, Arkil om at det er muligt at anløbe Skovshoved havn følgende dage med henblik på vinteropbevaring:

Det er vigtigt at bemærke at kun får lov til at sejle ind hvis man har en aftale med et af værfterne om optagning af båden.

  • Søndag den 28. september 2014
  • Søndag den 19. oktober 2014
  • Søndag den 9. november 2014

Der vil disse dage være plads til ca. 25 både i havnens syd bassin. Båden

Læs mere...

 

Afspærring af sydlige udsejling!

Afspærring af sydlige udsejling!

Nu begynder arbejdet for alvor. Det betyder fra tid til anden ændringer i besejlingsforholdene til havnen:

Udsejling ikke tilladt mod syd. "Området er markeret med 4 gule special afmærkninger og en række små gule bøjer."

Kommunen orienterer på sin hjemmeside om ombygningen:

http://skovshovedhavn.gentofte.dk/da/Nyheder/2014/06/Nu-begynder-arbejdet

 

Læs mere...

 

Kystdirektoratet godkender udvidelse af Skovshoved Havn

dette link står opslaget om godkendelse af udvidelsen af Skovshoved Havn.

"6. maj 2014

Kystdirektoratet gav den 1. juli 2013 principiel tilladelse til udvidelse af Skovshoved Havn med et vilkår om, at der skulle indsendes et detailprojekt til endelig godkendelse, før projektet kan påbegyndes. Der er den 8. april 2014 indsendt et detailprojekt til Kystdirektoratet. Det er Kystdirektoratets opfattelse, at detailprojektet holder sig inden for rammerne af den VVM-redegørelse, som lå til grund for den principielle tilladelse, og der ikke er sket væsentlige ændringer i forhold til den projektbeskrivelse, som lå til grund for den principielle tilladelse.

Læs mere...

 

Aktindsigt i udbudsmaterialet for havneombygningen

Vi har søgt - og fået - aktindsigt i kommunens udbudsmateriale for Havneombygningen.

Kig forbi kontoret i åbningstiden (se nederst på denne side) og tag et kig på de to fyldige ringbind med tegninger og planer.

/jeme

Læs mere...

 

Referat fra Informationsmøde om havneudvidelsen 7. maj

Dette møde blev afholdt som en gentagelse af det oprindelige, 23. april.

Borgmesteren introducerede og Arkitekt Dan Hasløv gennemgik kommunens præsentation, som er tilgængelig ved klik her. Der er ved udarbejdelse af havneprojektet taget hensyn til områdets generelt rekreative karakter, hvorved der forventes mange andre gæster end egentlige sejlere. Den bredere fokus har afstedkommet, at der kunne findes supplerende finansering fra fonde og puljer, som uddeles til almene formål. Såfremt denne plan lykkes, kommer der langt flere gæster på havnen fremover, som har lidt eller intet med egentlig sejlads at gøre. Dette kan isoleret set være til ulempe

Læs mere...

 

Flere artikler...

Skovshoved Havn N 55º 45,7' - E 12º 36,1' 

 

Kommende Arrangementer

No events found
Go to top