Opdateret: Havnen lukker - information over en sildemad

Opdateret: Havnen lukker - information over en sildemad

// Opdatering efter mødet: Tak til Jesper Tjott for en klar gennemgang af byggeplanerne.
 
De ca 30 fremmødte SKS'ere sørgede for god stemning og leverede relevante spørgsmål, hvorefter vi gik over til hovmesterens sild, laks og leverpostej.
 
Mens vi afholdt møde, kæmpede Lars Nordbjærg og besætning i Århus. Check SKS' store indsats i Sejlsportsligaen her.
 
// Original tekst:
Bestyrelsen vil gerne invitere til en sildemad og en kølig øl/vand den 6. september kl 12-13 i klublokalet, hvor Havnefoged Jesper Tjott vil forklare om den kommende tids ombygning. Derefter er der åben diskussion og forhåbentlig kan vi afklare de tvivlsspørgsmål,

Læs mere...

 

Byggearbejder i havnen søndag d. 24/8

Gentofte Kommune informerer om havneudvidelsen:

"Søndag ankommer et stort skib med stenmaterialer til Skovshoved havn. De mange ton sten skal bruges i forbindelse med udvidelsen af havnen.

Lastskibet vil rumme godt 3000 ton sten, som skal aflæses og placeres rigtigt. Det vil i perioder i dagtimerne kunne høres, når stenene flyttes rundt. Vi vil gøre alt for, at det ikke giver for mange lydmæssige gener for naboer og brugere af havnen."

Og til de nysgerrige der kigger forbi, så vil I på vandet kunne se nogle urutinerede sejlere prøve bådtyper, de ikke er vant til at benytte

Læs mere...

 

Fordeling af klubbåde når havnen lukker

Havnehullet lukkes primo september. Vi afslutter derfor sejlsæsonen lidt forskelligt, afhængigt af hvilke bådtype:

Albin

Instruktører og elever, som sejler Albin, har sidste sejldag d. 31. august. Bådene tages herefter på land. Der kommer nærmere udmelding om, hvornår afrigningen foregår for Sejlcentermedlemmer

Match28

M28'erne flytter til Tuborg havn fra 4. september. Dvs. M28-sejlhold fortsætter med sejlads på de normale aften-tider med mødested i Tuborg havn. Sidste officielle sejldag for M28-holdene er d. 3. oktober. 

M28'erne vil være tilgængelige for klubsejlads resten af oktober måned, hvorefter de bliver taget på land.

Bemærk, at der ikke vil være omklædningsfaciliteter til rådighed i

Læs mere...

 

Ændring af udsejlingsforholdene

Ændring af udsejlingsforholdene

Nu begynder arbejdet på havnens nordside

 Fremgangsmåden er den samme som på sydsiden, at der etableres et brohoved hvorfra arbejdet udføres.

I uge 33 begynder Arkil at modtage sten til de nye moler

http://skovshovedhavn.gentofte.dk/da/Nyheder/2014/08/Udviddelse-af-arbejdsomr%C3%A5de

 

Læs mere...

 

Strandvejen afspærres - igen - 24. august

Opdateret 17. august

Uddrag af mail til Stig Eiberg Hansen, leder af Sport og Kultur i Gentofte:

 [...] I mellemtiden er der nu endnu et arrangement undervejs i en af de få weekender, der er tilbage, inden Skovshoved Havn lukker. Mig bekendt er vi heller ikke blevet spurgt denne gang om, hvordan vores aktiviteter kan passe ind.
 
Ifølge plakater opsat i Gentofte er der decideret spærret, og teksten på denne beskrivelse (http://skovshovedhavn.gentofte.dk/da/Nyheder/2014/08/KMD-IRONMAN) indikerer ikke, man skal forvente stor imødekommenhed om at passere vejen. Der ligger forretninger på havnen, hvis omsætning falder markant på sådan en dag, og

Læs mere...

 

Sær-indsejling i Skovshoved Havn efter 1. september

Havnefogeden oplyser:

I forbindelse med ombygning af Skovshoved havn vil havnen være lukket fra den 1. september 2014. 

Der er nu indgået aftale med entreprenøren, Arkil om at det er muligt at anløbe Skovshoved havn følgende dage med henblik på vinteropbevaring:

Det er vigtigt at bemærke at kun får lov til at sejle ind hvis man har en aftale med et af værfterne om optagning af båden.

  • Søndag den 28. september 2014
  • Søndag den 19. oktober 2014
  • Søndag den 9. november 2014

Der vil disse dage være plads til ca. 25 både i havnens syd bassin. Båden

Læs mere...

 

Afspærring af sydlige udsejling!

Afspærring af sydlige udsejling!

Nu begynder arbejdet for alvor. Det betyder fra tid til anden ændringer i besejlingsforholdene til havnen:

Udsejling ikke tilladt mod syd. "Området er markeret med 4 gule special afmærkninger og en række små gule bøjer."

Kommunen orienterer på sin hjemmeside om ombygningen:

http://skovshovedhavn.gentofte.dk/da/Nyheder/2014/06/Nu-begynder-arbejdet

 

Læs mere...

 

Flere artikler...

Skovshoved Havn N 55º 45,7' - E 12º 36,1' 

 

Go to top