Kystdirektoratet godkender udvidelse af Skovshoved Havn

dette link står opslaget om godkendelse af udvidelsen af Skovshoved Havn.

"6. maj 2014

Kystdirektoratet gav den 1. juli 2013 principiel tilladelse til udvidelse af Skovshoved Havn med et vilkår om, at der skulle indsendes et detailprojekt til endelig godkendelse, før projektet kan påbegyndes. Der er den 8. april 2014 indsendt et detailprojekt til Kystdirektoratet. Det er Kystdirektoratets opfattelse, at detailprojektet holder sig inden for rammerne af den VVM-redegørelse, som lå til grund for den principielle tilladelse, og der ikke er sket væsentlige ændringer i forhold til den projektbeskrivelse, som lå til grund for den principielle tilladelse.

Læs mere...

 

Aktindsigt i udbudsmaterialet for havneombygningen

Vi har søgt - og fået - aktindsigt i kommunens udbudsmateriale for Havneombygningen.

Kig forbi kontoret i åbningstiden (se nederst på denne side) og tag et kig på de to fyldige ringbind med tegninger og planer.

/jeme

Læs mere...

 

Referat fra Informationsmøde om havneudvidelsen 7. maj

Dette møde blev afholdt som en gentagelse af det oprindelige, 23. april.

Borgmesteren introducerede og Arkitekt Dan Hasløv gennemgik kommunens præsentation, som er tilgængelig ved klik her. Der er ved udarbejdelse af havneprojektet taget hensyn til områdets generelt rekreative karakter, hvorved der forventes mange andre gæster end egentlige sejlere. Den bredere fokus har afstedkommet, at der kunne findes supplerende finansering fra fonde og puljer, som uddeles til almene formål. Såfremt denne plan lykkes, kommer der langt flere gæster på havnen fremover, som har lidt eller intet med egentlig sejlads at gøre. Dette kan isoleret set være til ulempe

Læs mere...

 

Ekstra Informationsmøde om havneudvidelsen 7. maj

Ekstra Informationsmøde om havneudvidelsen 7. maj

Artikel opdateret 8. maj: læs referat fra mødet her.

Pga overvældende tilstrømning til informationsmødet 23. april på Skovshoved Skole, gentog kommunen mødet 7. maj. 

Kommunens information:

Invitation til møde 7. maj

Præsentationen fra Skovshoved Skole, 23. april

Forslag til helhedsplanen

 

For reference:

Skovshoved Sejlklubs' indsigelser fra 2012 & 2013 samlet i fælles dokument.

Læs mere...

 

Den nye Skovshoved Havn er vedtaget

Den nye Skovshoved Havn er vedtaget

Pressemeddelelse

Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune vedtog tirsdag morgen det samlede projekt og anlægsbevillingen for udvidelsen og moderniseringen af Skovshoved Havn. Entreprenørfirmaet Arkil etablerer byggepladsen umiddelbart efter påske, og selve arbejdet begynder i starten af maj. Havnen vil kunne benyttes som vanligt af sejlere og andre brugere indtil september.

Borgmester, Hans Toft, siger: 

”Det er glædeligt, at kommunalbestyrelsen nu har vedtaget det store projekt, så vi nu kan begynde den ventede udvidelse og modernisering af Skovshoved Havn. Når havnen står færdig er der bl.a. 325 nye bådpladser, et afskærmet bassin til kajakpolo og svømmere, nye faciliteter til vinterbadere med sauna

Læs mere...

 

Status på havneombygningen marts 2014

Entreprenørernes tilbud er afgivet

19. marts var indleveringsfristen for entreprenørernes tilbud for havneombygningen. Der var inviteret 5 kandidater, men allerede tidligt i forløbet sprang den ene fra.

31. marts udvalgte kommunalbestyrelsen det vindende projekt under forudsætning af, at prisen på tilbudet er inden for den økonomiske ramme for det samlede projekt.

Derefter følger 10 dages indsigelse, hvor de andre bydere kan kommenere på valget, hvorefter den valgte kandidat offentliggøres.

Det forventes fra kommunens side, at arbejdet kan påbegyndes allerede i april - dog er havnen sejlbar indtil 1. september 2014, hvor man begynder at tømme bassinerne.

Mere om dette

Læs mere...

 

Flere artikler...

Skovshoved Havn N 55º 45,7' - E 12º 36,1' 

 

Go to top