Ekstra Informationsmøde om havneudvidelsen 7. maj

Ekstra Informationsmøde om havneudvidelsen 7. maj

Artikel opdateret 8. maj: læs referat fra mødet her.

Pga overvældende tilstrømning til informationsmødet 23. april på Skovshoved Skole, gentog kommunen mødet 7. maj. 

Kommunens information:

Invitation til møde 7. maj

Præsentationen fra Skovshoved Skole, 23. april

Forslag til helhedsplanen

 

For reference:

Skovshoved Sejlklubs' indsigelser fra 2012 & 2013 samlet i fælles dokument.

Læs mere...

 

Den nye Skovshoved Havn er vedtaget

Den nye Skovshoved Havn er vedtaget

Pressemeddelelse

Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune vedtog tirsdag morgen det samlede projekt og anlægsbevillingen for udvidelsen og moderniseringen af Skovshoved Havn. Entreprenørfirmaet Arkil etablerer byggepladsen umiddelbart efter påske, og selve arbejdet begynder i starten af maj. Havnen vil kunne benyttes som vanligt af sejlere og andre brugere indtil september.

Borgmester, Hans Toft, siger: 

”Det er glædeligt, at kommunalbestyrelsen nu har vedtaget det store projekt, så vi nu kan begynde den ventede udvidelse og modernisering af Skovshoved Havn. Når havnen står færdig er der bl.a. 325 nye bådpladser, et afskærmet bassin til kajakpolo og svømmere, nye faciliteter til vinterbadere med sauna

Læs mere...

 

Status på havneombygningen marts 2014

Entreprenørernes tilbud er afgivet

19. marts var indleveringsfristen for entreprenørernes tilbud for havneombygningen. Der var inviteret 5 kandidater, men allerede tidligt i forløbet sprang den ene fra.

31. marts udvalgte kommunalbestyrelsen det vindende projekt under forudsætning af, at prisen på tilbudet er inden for den økonomiske ramme for det samlede projekt.

Derefter følger 10 dages indsigelse, hvor de andre bydere kan kommenere på valget, hvorefter den valgte kandidat offentliggøres.

Det forventes fra kommunens side, at arbejdet kan påbegyndes allerede i april - dog er havnen sejlbar indtil 1. september 2014, hvor man begynder at tømme bassinerne.

Mere om dette

Læs mere...

 

Havnebestyrelsen for Skovshoved og Hellerup Havne

Skovshoved havn er sammen med Hellerup havn ledet af en havnebestyrelse som refererer til Gentofte Kommune, som ejer havnen.

Havnebestyrelsen består af 9 medlemmer:

1 rep. for Gentofte Kommune som ejer, 
2 repr. for Hellerup Sejlklub
2 repr. for Skovshoved Sejlklub
2 repr. for Kongelig Dansk Yachtklub,
1 repr. for øvrige søsportsklubber/foreninger ved Hellerup Lystbådehavn og
1 repr. for øvrige søsportsklubber/foreninger ved Skovshoved Havn

De 2 nuværende repræsentanter fra Skovshoved Sejlklub, blev valgt på et møde om 
havnens forhold og valg til havnebestyrelsen 30/10 2013.

 

Læs mere...

 

SKS repræsentation i Havnebestyrelsen 2014

Onsdag den 30/10 2013 afholdt SKS valg af klubbens repræsentanter til havnebestyrelsen.

Inden valget var der orientering fra de nuværende bestyrelsesmedlemmer om havnens forhold og havnebestyrelsens arbejde. Efterfølgende var der livlig debat om emnet.

Der var stor enighed i forsamlingen om, at der er behov for at stramme op på mange forhold i havnens drift og der var opbakning til det store arbejde, som gøres af bestyrelsesmedlemmerne for at gå forrest denne opstramning. Specielt skal der strammes op på, at vedtægterne for driften af havnene i Gentofte Kommune overholdes, så det rent faktisk er havnebestyrelsen, som varetager alt omkring driften.

Læs mere...

 

Oversigtskort over Skovshoved Havn

Oversigtskort over Skovshoved Havn

Den gamle Skovshoved Havn - kortet har kun interesse for gæster fra landsiden

 

  1. Skovshoved Sejlklub (SKS), Restaurant
  2. "Bananen" - under ombygning
  3. Benzinstation (selvbetjening)
  4. SKS Sejlerhuset
  5. Offentlig parkering
  6. Diesel (selvbetjening) 
  7. Sandslottet (Skovshoved Ungdomssejlads)
  8. Moler - under ombygning
  9. Jollerampe - under ombygning
  10. -
  11. P.Nordbjærgs Bådværft  

 

Skovshoved Havn er under ombygning og er derfor lukket for sejlads. Se nyeste artikler om sær-indsejling.

Læs mere...

 

Flere artikler...

Skovshoved Havn N 55º 45,7' - E 12º 36,1' 

 

Kommende Arrangementer

No events found
Go to top