Referat fra Informationsmøde om havneudvidelsen 7. maj

Dette møde blev afholdt som en gentagelse af det oprindelige, 23. april.

Borgmesteren introducerede og Arkitekt Dan Hasløv gennemgik kommunens præsentation, som er tilgængelig ved klik her. Der er ved udarbejdelse af havneprojektet taget hensyn til områdets generelt rekreative karakter, hvorved der forventes mange andre gæster end egentlige sejlere. Den bredere fokus har afstedkommet, at der kunne findes supplerende finansering fra fonde og puljer, som uddeles til almene formål. Såfremt denne plan lykkes, kommer der langt flere gæster på havnen fremover, som har lidt eller intet med egentlig sejlads at gøre. Dette kan isoleret set være til ulempe

Læs mere...

 

Ekstra Informationsmøde om havneudvidelsen 7. maj

Ekstra Informationsmøde om havneudvidelsen 7. maj

Artikel opdateret 8. maj: læs referat fra mødet her.

Pga overvældende tilstrømning til informationsmødet 23. april på Skovshoved Skole, gentog kommunen mødet 7. maj. 

Kommunens information:

Invitation til møde 7. maj

Præsentationen fra Skovshoved Skole, 23. april

Forslag til helhedsplanen

 

For reference:

Skovshoved Sejlklubs' indsigelser fra 2012 & 2013 samlet i fælles dokument.

Læs mere...

 

Den nye Skovshoved Havn er vedtaget

Den nye Skovshoved Havn er vedtaget

Pressemeddelelse

Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune vedtog tirsdag morgen det samlede projekt og anlægsbevillingen for udvidelsen og moderniseringen af Skovshoved Havn. Entreprenørfirmaet Arkil etablerer byggepladsen umiddelbart efter påske, og selve arbejdet begynder i starten af maj. Havnen vil kunne benyttes som vanligt af sejlere og andre brugere indtil september.

Borgmester, Hans Toft, siger: 

”Det er glædeligt, at kommunalbestyrelsen nu har vedtaget det store projekt, så vi nu kan begynde den ventede udvidelse og modernisering af Skovshoved Havn. Når havnen står færdig er der bl.a. 325 nye bådpladser, et afskærmet bassin til kajakpolo og svømmere, nye faciliteter til vinterbadere med sauna

Læs mere...

 

Status på havneombygningen marts 2014

Entreprenørernes tilbud er afgivet

19. marts var indleveringsfristen for entreprenørernes tilbud for havneombygningen. Der var inviteret 5 kandidater, men allerede tidligt i forløbet sprang den ene fra.

31. marts udvalgte kommunalbestyrelsen det vindende projekt under forudsætning af, at prisen på tilbudet er inden for den økonomiske ramme for det samlede projekt.

Derefter følger 10 dages indsigelse, hvor de andre bydere kan kommenere på valget, hvorefter den valgte kandidat offentliggøres.

Det forventes fra kommunens side, at arbejdet kan påbegyndes allerede i april - dog er havnen sejlbar indtil 1. september 2014, hvor man begynder at tømme bassinerne.

Mere om dette

Læs mere...

 

Havnebestyrelsen for Skovshoved og Hellerup Havne

Skovshoved havn er sammen med Hellerup havn ledet af en havnebestyrelse som refererer til Gentofte Kommune, som ejer havnen.

Havnebestyrelsen består af 9 medlemmer:

1 rep. for Gentofte Kommune som ejer, 
2 repr. for Hellerup Sejlklub
2 repr. for Skovshoved Sejlklub
2 repr. for Kongelig Dansk Yachtklub,
1 repr. for øvrige søsportsklubber/foreninger ved Hellerup Lystbådehavn og
1 repr. for øvrige søsportsklubber/foreninger ved Skovshoved Havn

De 2 nuværende repræsentanter fra Skovshoved Sejlklub, blev valgt på et møde om 
havnens forhold og valg til havnebestyrelsen 30/10 2013.

 

Læs mere...

 

SKS repræsentation i Havnebestyrelsen 2014

Onsdag den 30/10 2013 afholdt SKS valg af klubbens repræsentanter til havnebestyrelsen.

Inden valget var der orientering fra de nuværende bestyrelsesmedlemmer om havnens forhold og havnebestyrelsens arbejde. Efterfølgende var der livlig debat om emnet.

Der var stor enighed i forsamlingen om, at der er behov for at stramme op på mange forhold i havnens drift og der var opbakning til det store arbejde, som gøres af bestyrelsesmedlemmerne for at gå forrest denne opstramning. Specielt skal der strammes op på, at vedtægterne for driften af havnene i Gentofte Kommune overholdes, så det rent faktisk er havnebestyrelsen, som varetager alt omkring driften.

Læs mere...

 

Flere artikler...

Skovshoved Havn N 55º 45,7' - E 12º 36,1' 

 

Kommende Arrangementer

Go to top