Havnebestyrelsen for Skovshoved og Hellerup Havne

Skovshoved havn er sammen med Hellerup havn ledet af en havnebestyrelse som refererer til Gentofte Kommune, som ejer havnen.

Havnebestyrelsen består af 9 medlemmer:

1 rep. for Gentofte Kommune som ejer, 
2 repr. for Hellerup Sejlklub
2 repr. for Skovshoved Sejlklub
2 repr. for Kongelig Dansk Yachtklub,
1 repr. for øvrige søsportsklubber/foreninger ved Hellerup Lystbådehavn og
1 repr. for øvrige søsportsklubber/foreninger ved Skovshoved Havn

De 2 nuværende repræsentanter fra Skovshoved Sejlklub, blev valgt på et møde om 
havnens forhold og valg til havnebestyrelsen 30/10 2013.

 

Læs mere...

 

SKS repræsentation i Havnebestyrelsen 2014

Onsdag den 30/10 2013 afholdt SKS valg af klubbens repræsentanter til havnebestyrelsen.

Inden valget var der orientering fra de nuværende bestyrelsesmedlemmer om havnens forhold og havnebestyrelsens arbejde. Efterfølgende var der livlig debat om emnet.

Der var stor enighed i forsamlingen om, at der er behov for at stramme op på mange forhold i havnens drift og der var opbakning til det store arbejde, som gøres af bestyrelsesmedlemmerne for at gå forrest denne opstramning. Specielt skal der strammes op på, at vedtægterne for driften af havnene i Gentofte Kommune overholdes, så det rent faktisk er havnebestyrelsen, som varetager alt omkring driften.

Læs mere...

 

Oversigtskort over Skovshoved Havn

Oversigtskort over Skovshoved Havn

Den gamle Skovshoved Havn - kortet har kun interesse for gæster fra landsiden

 

  1. Skovshoved Sejlklub (SKS), Restaurant
  2. "Bananen" - under ombygning
  3. Benzinstation (selvbetjening)
  4. SKS Sejlerhuset
  5. Offentlig parkering
  6. Diesel (selvbetjening) 
  7. Sandslottet (Skovshoved Ungdomssejlads)
  8. Moler - under ombygning
  9. Jollerampe - under ombygning
  10. -
  11. P.Nordbjærgs Bådværft  

 

Skovshoved Havn er under ombygning og er derfor lukket for sejlads. Se nyeste artikler om sær-indsejling.

Læs mere...

 

Villabyerne viser del af den kommende havn

Villabyerne viser del af den kommende havn

Vi har saxet følgende illustration og tekst fra Villabyerne, som Michael Østergaard har publiceret den 17 december på villabyerne.dk.

En havn under forvandling
Grønningen, Fiskepladsen og Bølgebryderen bliver de tre hjørnesten i brugeraktiviteterne på den moderniserede Skovshoved Havn, der skal være et samlingssted for sejlere, svømmere, triatleter, lystfiskere og dem, der bare kommer forbi for at have det sjovt

Af Mikael Østergaard
Gentofte Kommune har i dialog med Skovshoved Havns brugere skabt en helhedsplan for udvidelse af havnen med 325 nye bådpladser og nye faciliteter og aktiviteter.
I den forbindelse har Gentofte Kommune sammen med Lokale og Anlægsfonden udviklet

Læs mere...

 

Skovshoved Havn N 55º 45,7' - E 12º 36,1' 

 

Go to top