Den officielle åbning af Skovshoved Havn - version 3

Så skete det endelig – den nye havn er færdig!

Efter tyve år med diskussioner og politisk kamp og efter tre års byggerod er havnen endelig færdig. Det har måske været en lidt rodet proces til tider, men alt det var glemt, da alle – ja, det må være alle med det antal mennesker der var til stede – var på havnen til fejring og åbning af havnen søndag d. 22. Maj 2016 (i bragende sol naturligvis).

Skovshoved Sejlklub åbnede dørene i Sejlerhuset allerede kl. 12. Her havde Claus Engelsen og Carsten Egede Andersen sørget for at der stor flotte joller rigget til, her blev der budt på prøveture i vores klubbåde samt hygget med grillpølser og øl ved vores nye grillmester Jan Peter Andersen.  Samtidig havde ungdomsafdelingen rigget optimistjollerne til, så der var sejlads – også for de yngre – ved Slæbestedet.

Slæbestedet var også stedet for den officielle del. Det måske mest opryddede slæbested i landet havde natten over fået en scene, hvor et orkester med Peter Mygind og Jokeren i spidsen spillede op til fest, og en talerstol samt det traditionelle bånd til officiel overklipning.

Kl. 14.00 ankom Kronprisen med sin søn prins Christian fra vandsiden – tidspunktet var valgt, så de to kongelige kunne blive færdige med den kapsejlads i Dragebåd, som blev sejlet om formiddagen i Dragør – og efter landgang på den nye bro ved Slæbestedet tog borgmester Hans Toft mikrofonen ved talerstolen og ledte os igennem talerækken, som blandt andet bestod af et indlæg fra Leise Mærsk McKinney-Møller, som på vegne af sin afdøde far fortalte om hvor vigtig Skovshoved Havn havde været for Hr. Møller og dermed også bevæggrunden for den store donation fra skibsredderen.

Efter de mange taler gik Kronprinsen og Prins Christian ned til snoren – og Prins Christian fik lov til at klippe snoren over til den nye havn, som han jo selv som optimistsejler er en aktiv bruger af.

Det var naturligvis blot den officielle del af fejringen af havnen. Et flok af SKS’erne tyvstartede faktisk allerede onsdag, hvor lokalhistoriker Flemming Noes-Rasmussen holdt et foredrag om de to første udgaver af Skovshoved Havn. Og så er den egentlig glæde ved den nye havn jo ikke blot en festdag i maj, men de mange gode oplevelser, som vi alle skal have med havnen i de næste 80 års tid (for det var jo netop 80 år den forrige havn holdt, så måske vi er tilbage i 2096 til endnu en havnefest).

Herfra skal der lyde en stor tak til alle der mødte op – og ikke mindst alle der gav en hånd med til at gøre det til en hyggelig festdag.

ny havn hans toft

Af Jon Møgelhøj

Skovshoved Havn N 55º 45,7' - E 12º 36,1' 

 

Go to top