Københavns Havn - sejlrute for fritidssejlere

Information om adgangsforhold til Københavns havn for fritidssejlere:

En del af aktiviteterne i Københavns havn rykker i disse år uden for molerne til et nyt område, der er under opfyldning. Den inderste del af dette område er allerede taget i brug som krydstogtterminal, og mange af de skibe, der lægger til her, er meget store og kræver god og uhindret plads for at kunne manøvrere, ofte assisteret af slæbefartøjer. (Søfartsstyrelsen)

Søfartsstyrelsens info om fritidssejlrute ud for Københavns Havn.

Læs mere generelt om sejlads i Københavns Havn (åbner eksternt link).

 

Skovshoved Havn N 55º 45,7' - E 12º 36,1' 

 

Go to top