Marinehjemmeværnet har 70 års jubilæum i Skovshoved

Søndag den 26. maj fejrer Marinehjemmeværnet jubilæum i Skovshoved

 

Skovshoved Havn N 55º 45,7' - E 12º 36,1' 

 

Go to top