Valg til havnebestyrelsen

Onsdag den 11. november afholdt klubben medlemsmøde med information om havnens forhold og valg til havnebestyrelsen. 

Information fra havnebestyrelsen

Der blev grundigt orienteret om det forløbne års arbejde i havnebestyrelsen. Det har selvklart været et noget specielt år, da det har været præget af fortsat bygning af havnen og deraf følgende unormal drift. 

Der er endnu ikke en ny selvforvaltingsaftale på plads, men det forventes, at den kommer på plads inden for kort tid. 

Det har ikke været muligt at besætte alle pladser i havnen af flere årsager. Derfor er driftøkonomien i havnen ikke som man havde forventet.

Der er fortsat venteliste til de ubesatte pladser og derfor er der forventning om at alle pladser vil være besat fra sæsonstart 2016.  

Valg af SKS repræsentanter til havnebestyrelsen

Efter gennemgangen af året der gik, blev der foretaget valghandling. Resultatet af denne blev:

Ole Dan Jensen fortsætter som bestyrelsesmedlem, da han var valgt for et år endnu
Jepser Meulengracht er nyvalgt som bestyrelsesmedlem i to år

Peter Baunsgaard fortsætter som suppleant for Ole Dan Jensen, da han er valgt for et år endnu
Kim Lyngbek er nyvalgt som suppleant for Jesper Meulengracht i to år.

Evt

Erik Friss blev takket for de år han har siddet i havnebestyrelsen.

Generelt blev der udtrykt taknemlighed til de, som bruger deres tid i havnebestyrelsen. 

IMG 1737

 

 

Skovshoved Havn N 55º 45,7' - E 12º 36,1' 

 

Go to top