Møde om havnens forhold og valg til havnebestyrelsen

I henhold til klubbens love §19, indkaldes herved til møde for alle A-medlemmer, hvor klubbens repræsentanter i havnebestyrelsen vil orientere om havnens forhold - og der vælges repræsentanter til havnebestyrelsen. 

Mødet finder sted mandag den 31. oktober kl. 19:30 i klubhuset/restauranten

På nuværende tidspunkt har SKS følgende medlemmer i havnebestyrelsen:

Medlemsvalgte repræsentanter i havnebestyrelsen

Ole Dan Jensen (Er på valg og villig til genvalg)

Peter Baunsgaard (Er på valg som suppleant for Ole Dan Jensen og villig til genvalg)

Bestyrelsesudpegede repræsentanter i havnebestyrelsen

Jesper Meulengracht (fortsætter i havnebestyrelsen

Kim Lyngbek (fortsætter som suppleant for Jesper Meulengracht)

Valg

Der skal vælges en kandidat og en suppleant for denne kandidat for to år.  

generalforsamling

 

Skovshoved Havn N 55º 45,7' - E 12º 36,1' 

 

Go to top