SKS repræsenteret ved Dansk Sejlunions konference

Klubkonferencen i DS og mere om sportsbådsligaen

PULS og vand i håret 

I weekenden den 23-24 november deltog SKS i DS (Dansk Sejlunion) klubkonference. En gang om året mødes landets sejlklubber og inspirerer hinanden til at drive vores klubber endnu bedre, til glæde for medlemmerne. På konferencen kan man deltage i forskellige workshops, så man kan vælge de emner, som er mest fremme i ens egen klub.


Foto:  Jon Møgelhøj, Kim Lyngbek og Jan Schlüter repræsenterer SKS til klubkonferencen


Det helt store emne i år var DS fremstød omkring PULS og vand i håret. DS har identificeret en række af de samme udfordringer for sejlsporten generelt, som vi også oplever i SKS. Den helt centrale udfordring er rekruttering og fastholdelse af voksensejlere. Der er lavet et oplæg, hvor klubberne kan arbejde mere med at gøre sejlsport til noget, hvor man får pulsen op, hvor det er let tilgængeligt, hvor man kan dyrke sejlsport mere ”egoistisk” end tidligere. Det er muligt at læse om baggrund og tanker på DS hjemmeside: 
http://www.sejlsport.dk/emner/temaer/puls/ En væsentlig del af tankerne omkring PULS og vandet i håret er dannelse af et sportsbådsmiljø i klubberne. Planerne omkring dette er todelte, idet DS vil opfordre klubberne til at skabe egentlige muligheder, for at sejle sportsbåde i klubberne, og DS vil være med til at finde finansiering, til køb af sportsbåde i klubberne. 

Sportsbådsliga – med SKS som deltager

Den anden del – og for SKS den mest interessante – er oprettelsen af en sportsbådsliga i Danmark. Ideen med dette er, at man – i lighed med superligaen i fodbold – danner en liga af 18 klubber, der skal deltage i en række stævner, hvor de sejler mod hinanden. Således bliver stævnerne en kamp mellem klubber, hvor hver klub stiller med ét hold, der sejler mod de 17 andre hold fra 17 andre klubber.Det er muligt at læse om planerne for liga’en på DS hjemmeside:
http://www.sejlsport.dk/kapsejlads/nyheder/2013/10/ny-sejlsportsliga-for-klubber-i-2014/For at komme i gang, var der til 2014 valgt 13 klubber, fordelt rundt i hele landet, som allerede var en del af denne liga, og til konferencen blev de sidste 5 klubber udtrukket, blandt 12 ansøgere. Skovshoved Sejlklub var en af de heldige. Der er endnu nogle forskellige ting, der skal falde på plads omkring denne liga, hvorfor det ikke er muligt, på nuværende tidspunkt, at fortælle meget mere om dette. 

Hvad betyder liga’en for SKS

At SKS er med i liga’en kan udnyttes på mange områder. For det første er klubben med, hvor tingene kommer til at ske i den kommende sæson. Der vil være betydelig pressedækning af ligasejladserne, det vil være spændende at følge klubbens hold, når sejladserne er i gang (man kan forestille sig klubdage med livedækning på storskærm, eller ligefrem busser med fans der kører ud til stævnerne).SKS kan lave interne udtagelsessejladser i vores egne både, vælge at sende forskellige hold, eller det samme hver gang, kan samle klubben omkring ”vores” hold og kan i det hele taget udnytte muligheden for at fastholde og rekruttere voksensejlere. Da SKS blev udtaget til dette i weekenden, er der ikke endnu udarbejdet planer for hvordan vi udnytter vores udtagelse, men mulighederne er mange. Bestyrelsen vil i de kommende måneder få en plan på plads og vi har Jon og Jan centralt placeret i planlægningen af liga’en, hvorved SKS har god indflydelse på udviklingen af liga’en. Der vil komme meget mere information om disse tiltag. 

Andre emner på Konferencen

Et spor på konferencen er kapsejladslederne, der mødes og populært sagt ”nørder” omkring regler og stævne-/kapsejladsledelse. Her var både Jon og Jan aktive og SKS er således bredt informeret om de nyeste tiltag indenfor kapsejlads og udviklingen af dette. Kim deltog i en workshop omkring fundraising og sagde, at han fået særdeles meget inspiration til, hvordan man kan skaffe yderligere midler til vores aktiviteter. SKS deltag også i workshops omkring ”samlende aktiviteter” og ”uddannelse og træning” og har fra disse også hjemtaget inspiration til hvordan vi kan gøre tingene bedre i fremtiden. Alt i alt var det 24 timer, som var godt arrangeret af DS, som har skabt inspiration til, at medlemmerne i SKS forhåbentlig kan få endnu mere glæde klubben og vores aktiviteter. 
Go to top