Forsikring

Ved sejlads med klubbens instruktør på en fast undervisningsaften og ved arrangementer er klubben ansvarlig for sikkerheden, og klubbens forsikring dækker eventuelle skader på materiel.
Ved klubsejlads er det den bådfører, der har booket båden, som er ansvarlig. Selvrisiko er på DKK 5.000 for selvforskyldte skader. Påbegyndes sejlads ved vindstyrker over 14 m/s (Drogden Fyr), betales det fulde beløb for skader på båd og/eller sejl.


SKS er ikke ansvarlig for eventuel personskade og klubben har ikke tegnet en kollektiv ulykkes-forsikring. SKS opfordrer derfor kraftigt til, at det enkelte medlem selv tegner en ulykkesforsikring, der dækker sejlads.

 

 

 

 

 

 

 

 

Go to top