SKS 2 Prøven

Match28

SKS-2 prøven er Skovshoveds Sejlklubs egen prøve.

Her lægges vægt på en sikker håndtering af båden og at der udvises et godt overblik under sejladsen.

Som forberedende prøve til Kapsejladsmodulet, indeholder undervisningen få kapsejlads metoder, men der lægges vægt på boat-handling og sikkerhed.

 • Lægge til med alle sejl bjerget
 • Motor manøvre i havn
 • Bakke med båden
 • Videregående sejltrim.
 • Single-hand Spiler sejlads herunder styring af sætning, bomning og bjærgning af spiler
 • Mand over-bord-manøvre
 • Angive hvorledes man kommer fri af en grundstødning.
 •  Kende grundelementerne i trimning af stående rig
 • Ankermanøvre med tillægning i pålandsvind og fralandsvind
 • Lægge til med alle

Læs mere...

 

SKS 1 Prøven

Albin 78 Cirrus

SKS-1 prøven er Skovshoveds Sejlklubs egen prøve.

Her lægges vægt på en sikker håndtering af båden og at der udvises et godt overblik under sejladsen.

 • Havnemanøvre under alle forhold
 • Single-hand mand-over-bord manøvre
 • Single-hand sejlads i havn
 • Lægge til pæl single-hand
 • Spiler sejlads som rorgænger
 • Spilersejlads som fordæksgast
 • Spilertrimning
 • Udfører ankermanøvrer i havn
 • Anvende sejlene ved styring
 • Udvise kendskab til og anvende videregående sejltrim
 • Kende grundelementerne i trimning af stående rig

 

Havnemanøvre under alle forhold

Eleven skal demonstrere og udvise overblik og placeringsevne under sejlads i havnen. Dette indebærer hensigtsmæssig placering i forhold til vindretning, andre

Læs mere...

 

Duelighedsprøven

Albin 78 Cirrus

 • Klargøre båd og sætte sejl
 • Lette fra pæl, bøje eller bolværk
 • Angive vind- og strømretning
 • Bidevindsejlads
 • Rumskødssejlads
 • Skære op og falde af
 • Stagvende og bomme
 • Sejle med kun et sejl
 • "Mand over bord" manøvre samt redegøre for, hvorledes en person bjærges ombord.
 • Sejle efter kompas, fjerntliggende punkter samt mærker over ét.
 •  Klargøre og anvende motor
 •  Rebe sejl
 •  Havnemanøvrer for sejl
 •  Anløbe pæl, bøje eller bolværk
 •  Fortøje og afrigge båden efter sejlads
 •  Udføre de almindeligste knob og stik
 •  Redegøre for sikkerhedsudstyrets anvendelse 
 •  Kende benævnelsen på bådens forskellige dele
 •  TEORETISK VIDEN OM MOTORENS FUNKTION

Nedenstående tekst angiver Søfartsstyrelsens

Læs mere...

 

Prøver

Dene side giver en uddybning af kravene til de prøver, som kan tages ved Skovshoved Sejlklubs Sejlcenter. Prøverne er afslutningen på et forløb, hvor sejleren opnår en række kompetancer i løbet af den undervisning, der fører op til prøven. 

Let Førerprøve

For at fungere som fører på sejlcenterets både, skal man enten have bestået nedenstående prøver, hvorved man har opnået den nødvendige erfaring med vores både, eller man skal som minimum have vist, at man kan sejle vores både sikkert ud og ind af havnen, samt samle en person op, som er faldet over bord. 

En

Læs mere...

 

Go to top