Regler

Det er nødvendigt, for at drive et center som SKS sejlcenter med mange brugere, at der er en række regler, som skal overholdes, for at alle ved hvad de skal rette sig efter. En god del af disse regler er et spørgsmål om at sikre sejlads uden skader på mandskab og udstyr.

Herunder er reglerne beskrevet i mere eller mindre tilfældig rækkefølge:

Alle medlemmer af SKS Sejlcenter skal også være medlem af SKS. Kontingentet giver ret til at benytte klubbens materiel – tilknyttet sejlcenteret – og dækker tillige den undervisninger, der foregår ved frivillige undervisere. Hvis der er aktiviteter, hvortil der er knyttet ekstra omkostninger, kan disse opkræves af klubben, fra de som tilmelder sig disse aktiviteter.

Det materiel, som stilles til rådighed for klubbens medlemmer, skal altid behandles med respekt og det påhviler alle at være med til at vedligeholde udstyret så det altid fremstår pænt og ordenligt og til hver en tid kan benyttes til sejlads.

De ting, der er beskrevet under ”Sikkerhed” skal overholdes

Ved enhver sejlads i kølbådene skal der medbringes en sikkerhedstaske og man skal sikre sig, at tasken indeholder det beskrevne sikkerhedsudstyr.

Klubbens både må aldrig være ude at sejle uden at der er en godkendt fører ombord. Dette gælder både kølbåde og andre former for både.

Der skal inden alle sejladser være en overvejelse, som alle der skal med ud er involveret i, hvorvidt det aktuelle vejr, besætningens erfaring og bådens beskaffenhed, gør at det er forsvarligt at tage ud at sejle. I den sammenhæng skal den aktuelle vejrudsigt være en del af overvejelserne.

Ved sejlads mellem 1/11 og 1/4 skal der tilllige være minimum to både som følges ad under hele sejladsen.

Sejlads skal foregår tæt på havnen. Sejlads på længere ture skal altid være aftalt med administrationen

Det er ikke tilladt – undtagen i enkelte tilfælde – at benytte klubbens sejlertøj til sejlads.

Alle medlemmer af SKS Sejlcenter skal deltage i bådenes vedligehold, når disse klargøres i foråret og efteråret. Klubben har ret til at opkræve et mindre gebyr, hvis der er medlemmer, som ikke deltager i dette. Det gælder også de medlemmer, der sejler i Hobie og Laser, idet det dog er naturligt at disse sejlere deltager i klargøringen af disse både. Man er ikke forpligtiget til at deltage mere end en gang hvert forår og en gang hvert efterår uanset hvor mange både man sejler i. Administrationen indkalder til disse klargøringsdage og administrerer hvem der skal opkræves.

Hvis der sker skader på klubbens materiel, der medfører omkostninger for klubben, kan administrationen i hvert enkelt tilfælde bedømme, om der skal dækkes noget af denne omkostning, af den ansvarlige fører. Maximal omkostning der kan dækkes af den ansvarlige fører er 5.000 DKK. Administrationen skal tage med i sine overvejelser, om sejladsen foregik som en del af undervisningsplanen, eller om det var sejlads efter eget initiativ.

Al sejlads i klubbens både sker på eget ansvar. Det anbefales, at medlemmerne selv sikrer en privat ulykkesforsikring.

Generelle regler for brug af klubbens både

 • Bådfører har en selvrisiko på DKK 5.000, som kan blive opkrævet ved eventuelle skader eller mangler, som er selvforskyldte.
 • Påbegyndes sejlads ved vindstyrker over 14 m/s (Drogden fyr), betales det fulde beløb for skader på båd og/eller sejl.
 • Bådene må anvendes i Øresund, hvis ikke anden tilladelse gives af Sejlcenterudvalget.
 • Båden tjekkes for eventuelle fejl og mangler før sejlads. Hvis der er fejl eller mangler før/efter sejlads.
 • Båden afrigges i henhold til ordensreglementet opsat i båden og afrigningsinstruktionen. Dette gælder i alle havne.
 • Båden efterlades altid på dennes plads hvis båden er i Skovshoved Havn. Er dette ikke muligt, kontaktes SKS’ kontor eller et medlem af Sejlcenterudvalget straks efter sejlads.
 • Båden skal være klar til aflevering senest et kvarter før udløbet af sejltiden – således at eventuelle efterfølgende medlemmer kan påbegynde deres sejltid rettidigt.
 • Har motoren (Albin) været benyttet, skal tanken fyldes op efter sejlads.
 • Bådens eventuelle sponsor skal respekteres. Ingen mærker eller lign. må sættes over sponsormærker. Den korrekte sponsorspiler skal bruges på båden – alternativt en hvid ekstraspiler.
 • SKS kan til enhver tid annullere en booking med henblik på reparationer eller øvrige forhold.
 • SKS kan til enhver tid fratage medlemmer retten til booking af både, hvis ovenstående regler ikke overholdes.
Go to top