Kontingenter

Kontingenter

Kontingenterne, som fastsættes af bestyrelsen indenfor rammerne givet i lovenes §10, er gældende for sæsonen 2017.

Medlemskontingent

Medlemskategori

Årligt kontingent *) 

 Indmeldelsesgebyr

A-Aktiv voksen fyldt 18 år 

DKK 1.760,00

DKK 350,00

B-Ungdomssejler under 18 år

DKK 1.330,00

DKK 350,00

C-Familiemedlemsskab
(kræver ét A- eller B-medlemsskab i den samlede husstand)

DKK 2.750,00 DKK 350,00

D-Støttemedlemmer 

DKK  880,00

DKK 350,00

E-Firmamedlemmer

Aftales individuelt med klubbens bestyrelse

*) Finder optagelse sted efter 1. august betales halvt kontingent gældende for resten af sæsonen. A-medlemmer under uddannelse, der ikke er fyldt 25, kan efter skriftlig anmodning få nedsættelse til halvt kontingent for ét år ad gangen.

Tillægkontingent

For medlemsskab af én eller flere af Skovshoved Sejlklubs afdelinger betales, ud over Medlemskontingentet, følgende:

Medlemskategori

Årligt tillægskontingent

Sejlcenteret

 DKK 1980,00

Ungdomscenteret (Undervisningsgebyr)

 DKK 500,00

Kommende Arrangementer

No events found
Go to top