Medlemskategorier

Medlemskategorier

Et medlemsskab af Skovshoved Sejlklub består af et medlemskontingent samt et eventuelt tillægskontingent, alt afhængigt af hvilke aktiviteter der udøves i klubben, herunder hvilken eller hvilke afdelinger man er tilmeldt.

Medlemskategorier

Skovshoved Sejlklub har følgende medlemskategorier, som bestemmer medlemskontingentet og samtidig giver rettigheder som følger:

A - Aktive medlemmer fra 18 år - medlemmer som er ejere eller medejere af fartøjer eller andre aktive sejlere fra 18 år. Medlemmer af kategori A kan til enhver tid tilvælge medlemsskab af én eller flere af klubbens afdelinger (se afdelinger nedenfor) og har til at føre klubbens stander på fartøj. Endelig har medlemmer i kategori A stemmeret på klubbens generalforsamling.
B - Ungdomsmedlemmer - medlemmer under18 år. Medlemmer af kategori B kan til enhver tid tilvælge medlemsskab af én eller flere af klubbens afdelinger (se afdelinger nedenfor) og har til at føre klubbens stander på fartøj. Endelig har medlemmer i kategori B ret til at overvære klubbens generalforsamling, men har ingen stemmeret.
D - Støttemedlem - for medlem som ønsker at yde Skovshoved Sejlklub støtte. Medlemmer som søger optagelse i denne kategori skal proponeres (godkendes) af to A-medlemmer. Medlemmer i medlemskategori D ret til at overvære klubbens generalforsamling, men har ingen stemmeret.
E - Firmamedlem. Firmaer kan efter aftale med klubbens bestyrelse søge optagelse i denne kategori, og medlemsskabet vil da dække medlemsskabet for et antal medarbejdere i virksomheden. Tilvalg af medlemsskab af klubbens afdelinger aftales individuelt. Et firmamedlem giver ret til at føre klubbens stander på eget fartøj. Firmamedlemsskabet giver ret til én stemme på klubbens generalforsamling.
Afdelinger

I tillæg til medlemsskabet kan søges om optagelse i én eller flere afdelinger i klubben efter regler som er nærmere fastlagt af klubbens bestyrelse:

Sejlcenteret
Ungdomscenteret

Go to top