Booking af klubbåde

Der skal ikke betales yderligere kontingent for at udnytte Book-a-Boat ud over Klubkontingent og Sejlcentergebyr.

Book-a-Boat kan foregå om dagen, om aftenen, i weekender, i sommerferien eller på alle andre tidspunkter, hvor der er ledige både. Book-a-Boat bookes i Sejlcenterets bookingsystem, hvor man også kan se, hvornår de enkelte både er ledige.

Booking af Albin + Hobier + Laserjoller

Booking af m28

 

Alle med godkendt SKS1 og SKS2 prøve kan booke klubbens både i faste tidsblokke. Der fastsættes en øvre grænse for antallet af åbne bookinger, der kan foretages per bådfører.

Prioritet af booking

 • MatchRace Copenhagen har prioritet til M28 bådene i dagtimerne indtil kl. 17, hvor de skal ligge klar til Sejlcenterets undervisning. I særlige tilfælde kan MatchRace Copenhagen råde over bådene i weekender.
 • Sejlcenterudvalget har prioritet til at reservere bådene til undervisning på faste ugedage, weekendkurser samt ved kapsejladser og arrangementer, der af Sejlcenterudvalget anses som vigtige.
 • Sejlcenterudvalget kan løbende oprette nye undervisningshold og ændre eksisterende undervisningshold og dermed booke bådene i en fast periode resten af sæsonen.
 • Godkendte bådførere i Sejlcentret kan booke i alle andre ledige perioder til Book-a-Boat eller f.eks. sommerferieture (dog efter nærmere aftale med Sejlcentret.

Generelle regler for booking

Følgende regler gælder for booking af klubbens både ved Book-a-Boat :

 • Bådfører har en selvrisiko på DKK 5.000, som kan blive opkrævet ved eventuelle skader eller mangler, som er selvforskyldte.
 • Påbegyndes sejlads ved vindstyrker over 14 m/s (Drogden fyr), betales det fulde beløb for skader på båd og/eller sejl.
 • Bådene må anvendes i Øresund, hvis ikke anden tilladelse gives af Sejlcenterudvalget.
 • Båden tjekkes for eventuelle fejl og mangler før sejlads. Hvis der er fejl eller mangler før/efter sejlads, rapporteres disse på fejlprotokollen på SKS’ hjemmeside.
 • Intet udstyr må forlade båden.
 • Båden afrigges i henhold til ordensreglementet opsat i båden og afrigningsinstruktionen. Dette gælder i alle havne.
 • Båden efterlades altid på dennes plads hvis båden er i Skovshoved Havn. Er dette ikke muligt, kontaktes SKS’ kontor eller et medlem af Sejlcenterudvalget straks efter sejlads.
 • Båden skal være klar til aflevering senest et kvarter før udløbet af sejltiden – således at eventuelle efterfølgende medlemmer kan påbegynde deres sejltid rettidigt.
 • Har motoren (Albin) været benyttet, skal tanken fyldes op efter sejlads.
 • Bådens eventuelle sponsor skal respekteres. Ingen mærker eller lign. må sættes over sponsormærker. Den korrekte sponsorspiler skal bruges på båden – alternativt en hvid ekstraspiler.
 • SKS kan til enhver tid annullere en booking med henblik på reparationer eller øvrige forhold.
 • SKS kan til enhver tid fratage medlemmer retten til booking af både, hvis ovenstående regler ikke overholdes.

Forsikringer :
Ved sejlads med klubbens instruktør på en fast undervisningsaften og ved arrangementer er klubben ansvarlig for sikkerheden, og klubbens forsikring dækker eventuelle skader på materiel.
Ved Book-a-Boat er det den bådfører, der har booket båden, som er ansvarlig. Selvrisiko er på DKK 5.000 for selvforskyldte skader. Påbegyndes sejlads ved vindstyrker over 14 m/s (Drogden Fyr), betales det fulde beløb for skader på båd og/eller sejl.


SKS er ikke ansvarlig for eventuel personskade og klubben har ikke tegnet en kollektiv ulykkes-forsikring. SKS opfordrer derfor kraftigt til, at det enkelte medlem selv tegner en ulykkesforsikring, der dækker sejlads.

Go to top