Book-a-Boat

Alle medlemmer af SKS Sejlcenter kan deltage som gaster på begge bådtyper med en godkendt bådfører som ansvarlig. Alle medlemmer af SKS Sejlcenter kan tillige blive godkendt som bådfører på klubbens både efter følgende retningslinier:

  • Bestået Føreprøve Let giver ret til at føre den/de både, som man er bestået i. 
  • Bestået SKS 1 prøve giver ret til at være bådfører på Albin
  • Bestået SKS 2 prøve giver ret til at være bådfører på M28
  • Som bådfører har man ret til at booke både af den type, man er godkendt til, til individuel sejlads med andre medlemmer af SKS Sejlcenter.
  • Hvis en bådfører ønsker at medbringe gæster, som ikke er medlem af SKS Sejlcenter,kan dette ske ved i hvert enkelt tilfælde at indhente tilladelse hos et medlem af SKS Sejlcenterudvalget.
  • For at booke en både skal du gå til BOOKINGSIDEN

Sejlarrangementer

SKS Sejlcenter står for adskillige sejladser gennem sæsonen. Hvadenten det er sommerture, Hven-sejladser, stævner, fester etc. er alle medlemmer i SKS Sejlcenter velkomne.

For arrangementer til vands gælder, at

  • Kapsejladsholdene har prioritet til at booke M28’erne med en fasttømret besætning til visse fastlagte sejladser. Dermed viser vi klubbens høje niveau ved f.eks. eksterne kapsejladser.
  • Ved andre arrangementer sejles der altid med blandede hold fra alle i SKS Sejlcenter.
Go to top