Prøver

Dene side giver en uddybning af kravene til de prøver, som kan tages ved Skovshoved Sejlklubs Sejlcenter. Prøverne er afslutningen på et forløb, hvor sejleren opnår en række kompetancer i løbet af den undervisning, der fører op til prøven. 

Let Førerprøve

For at fungere som fører på sejlcenterets både, skal man enten have bestået nedenstående prøver, hvorved man har opnået den nødvendige erfaring med vores både, eller man skal som minimum have vist, at man kan sejle vores både sikkert ud og ind af havnen, samt samle en person op, som er faldet over bord. 

En "Let Førerprøve" foregår ved, at sejleren tager ud på en kort tur med en person, som bedømmer, om man på betryggende vis kan sejle båden ud og ind af havnen, kan foretage en betryggende man-over-bord og at man har forståelse for begrebet "godt sømandskab" i forhold til kun at sejle, når forholdene tillader det, besætning og egen erfaring taget i betragtning. 

En "Let Førerprøve" giver lov til at sejle i et begrænset område og i godt vejr, samt under hensyntagen til godt sømandskab. Der vil blive fortalt mere om dette ved aflæggelse af prøven.

En let førerprøve kan således tages af alle, som mener at kunne de basale ting, som man skal kunne for at være fører på vores både. Medlemmer, som gerne vil til en "Let Førerprøve", skal kontakte vores administration på

PRØVERNE

Ved sæsonens start forklarer instruktøren de enkelte elever/kursister hvad de skal op i og en liste med prøver laves for hver elev/kursist. På denne afkrydses de øvelser man udfører og samtidigt bedømmes ens niveau af instruktøren.

For at kunne gå til Duelighedsprøve, skal eleven have instruktørens godkendelse i alle øvelser knyttet til den relevante prøve. Prøvelisten kan bruges som dokumentation for prøve tilmelding til Duelighed.

Duelighedsprøven

Den første prøve, som kan tages ved sejlcenteret er Duelighedsprøvens praktiske del. Under et normalt forløb, går eleven op til denne prøve efter 2 år. Prøven afholdes med en censor fra Søfartsstyrelsen.

SKS prøverne

Efter bestået duelighedsprøve kan kursisten fortsætte yderligere 1-3 år som SKS-kursist med henblik på erhvervelse af en af eller begge følgende SKS-førerprøver. Generelt gælder det for SKS prøverne, at der fokuseres mest på overblik og evnen til at kunne håndtere båden og dennes besætning sikkert under alle forhold, hvilket betyder i alle vindstyrker og bølger.

Det er således rollen som ansvarlig skipper, som kursisten bliver testet i og der lægges stor vægt på kursisternes evne til at stå for sikkerheden for besætning og båd.

SKS 1

Varer typisk 1-2 år. Der sejles i en Albin. Efter prøven kan kursisten få adgang til disse bådtyper, som beskrevet i reglerne under SKS-fører ordningen. Kursisten kan vælge at fortsætte som SKS-2 kursist efter SKS-1.

SKS 2

Varer typisk 1-3 år. Der sejles her i en Match28. Efter prøven har kursisten adgang til denne bådtype, som beskrevet i reglerne under SKS-fører ordningen. Har man ikke SKS-1 prøven, kan der ved at bestå en mindre prøve i singlehand sejlads i Albin, også opnås adgang til disse bådtyper. SKS-2 kan/er en forberedende prøve for deltagelse i Kapsejlladskurset.

Go to top