Sejladsfærdigheder

SKS Bare Sejl, 9 - 15 år

Hold med fokus på sejlads i flermandsbåde, eksempelvis Match 28, hvor generelle sejladsfærdigheder vægtes højere end fokus på kapsejlads. Holdet vil sejle en gang ugentligt og er et perfekt sted at starte for sejlere, der fatter interesse for sejlads i en lidt senere alder end hvad der er typisk for Optimist.

Tilmelding til Bare Sejl-holdet foregår her (åbner et nyt vindue).

 

SKS Sejl Videre, 15 - 25 år

Hold, der tilbyder sejlads i både Laser, Hobie og Sportsbåd med mulighed for at hoppe mellem alle bådtyper på ugentlig basis.

Sejl Videre er forankret i SKS Sejlcenter hvor der er rige muligheder for et aktivt socialt liv med sejlsport, såvel som uddannelse, herunder Duelighed, Kapsejladskurser, Yachtskipper mm.

Tilmelding til Sejl Videre-holdet foregår ved henvendelse til sekretariatet.

 

SKS Junior Cruise, 18 - 25 år

Cruise er vores unikke, administrerede delebådskoncept for medlemmer i alle aldre, der ønsker at dele en ny eller nyere sejlbåd under regulerede forhold med en høj grad af service.

Junior Cruise tager afsæt i både der kræver en mindre økonomisk formåen og med kort binding, hvor formålet er det samme: Sejlads som ramme for ferier og et aktivt socialt liv med sejlsport. Med Junior Cruise kan du blive “bådejer” så snart du fylder 18.

Tilmelding til Junior Cruise foregår ved henvendelse til sekretariatet.

Go to top