SKS Sejlcenter - Undervisning

Udvikling af sejler fra start til erfaren

Når en sejler starter i SKS Sejlcenter er det typiske praktiske forløb følgende:

År Hold beskrivelse

1

Let’s Sail

Sejleren sejler på Let’s Sail hold, som giver en introduktion til praktisk sejlads, begreber bliver præsenteret og der opnås en grundlæggende erfaring i at sejle en sejlbåd.

Let’s Sail hold kan benyttes med to forskellige mål:

1. Introduktion til sejlsport for nye sejlere

2. Nogle sejlere der sejler sammen på faste sejltider, men har ikke interesse i at skulle gennem et fast pensum.

2

Duelighed

Sejleren har opnået et års erfaring og kommer igennem DS pensum, som leder op mod den praktiske duelighedsprøve. Sæsonen afsluttes med Søfartsstyrelsens praktiske Duelighedsprøve. Sejleren udstyres med DS elevhåndbog

Der bliver undervist efter DS Instruktørhåndbog 1 og 2, så sejleren kommer gennem de øvelser, der er beskrevet i denne håndbog.

3

SKS førerkursus

Sejleren har bestået den praktiske del af duelighedsprøven og skal nu opnå erfaring til at kunne tage ansvaret for båden som skipper/fører.

Sejleren bliver tilbudt DS Instruktørkursus og blive udstyret med Instruktørhåndbog 1 og 2 enten vinteren før eller efter år 3. 

4

SKS Fører

Sejleren vil som føreransvarlig sejle med Let’s Sail hold og selv opnå yderligere rutine i at sejle en båd.

5

SKS Fører og instruktør

Sejleren vil nu have opnået erfaring til at kunne undervise på de hold med pensum.

Der skelnes ikke mellem om man sejler de forskellige hold på den ene eller anden bådtype. Erfaringer opnået på en bådtype kan direkte overføres til en anden bådtype, så valget af bådtype sker efter egne ønsker.

Sideløbende med denne udvikling, er der mulighed for at deltage i en række aktive hold, som bliver tilbudt gennem centeret. I 2017 er det følgende:

1. Introduktion til kapsejlads og undervisning i kapsejladsmanøvrer

2. Kapsejlads for hold der selv har fundet sammen

3. Let’s sail hvor man sejler for hyggens skyld

4. Book a boat, hvor man booker ledige både på tidspunkter, hvor man ønsker at sejle.

5. En lang række sejlads- og socialt relaterede aktiviteter, som medlemmerne selv arrangerer

Sejlplan

I SKS Sejlcenter fordeles sejltiderne efter en sejlplan, hvoraf det fremgår hvornår det enkelte medlem sejler og på hvilket hold. Sejlplanen bliver udfærdiget af SKS sekretariat ud fra ønsker fra det enkelte medlem. I februar måned bliver alle medlemmer spurgt om deres ønsker. Sejlplanen udfærdiges ud fra at flest muligt ønsker efterkommes og ud fra hvad der er til rådighed af ressourcer.

Faste sejltider på sejlplanen ligger som udgangspunkt mandag til torsdag kl. 18:00. 

Go to top