Bestyrelsen

Skovshoved Sejlklubs organisation består af følgende organer:

  • Bestyrelse
  • Sekretariat
  • Udvalg

Bestyrelsen varetager klubbens interesser i henhold til lovene. Alle øvrige organer er underlagt bestyrelsen.

Ved generalforsamlingen 14. marts 2018 valgtes ny formand, idet Jesper Meulengracht efter 5 år på posten ikke lod sig genvælge, og i stedet opstillede som medlem af bestyrelsen. Næstformand Gudmund Olsson opstillede som formandskandidat og blev indvalgt.

Christian Nygaard, Jan Schlüters og Kim Bruhn-Petersens kandidaturer som nyvalg til bestyrelsen var udmeldt som en del af dagsordnen. Lars Nordbjærg opstillede til nyvalg på aftenen. Kim Bengtsson genopstillede. Alle blev valgt, og bestyrelsen i SKS tæller derfor 6 medlemmer plus formanden.

Jf. klubbens vedtægter har bestyrelsen ved første møde konstitueret sig i forhold til posterne næstformand og kasserer, og ansvarsområder er tildelt enkeltpersoner, der ofte arbejder i teams med medlemmer udenfor bestyrelsen, de såkaldte Udvalg.

 

Bestyrelsesmedlemmer:

Gudmund Olsson, bestyrelsesformand, drift og komm.

Jesper Meulengracht, næstformand og konst. kasserer indtil 31/5-2018

Jan Schlüter, kasserer pr. 1/6-2018

Kim Bruhn-Petersen, restaurant og klubrum

Kim Bengtsson, voksensejlads

Christian Nygaard, ungseniorer

Lars Nordbjærg, ungdom

 

Ansatte i Sekretariatet:

Rikke Hallengren

 

Etablerede udvalg pr. april 2018:

Ungdomsudvalget:

Lars Nordbjærg (b), Christian Nygaard (b), Claus Dam Hastrup, Claus Hansen, Tina Gramkov, Thomas Beck, Janne Nordbjærg

Følgebådsudvalget:

Gudmund Olsson (b), Jørgen Monberg

Klubrum- og restaurantionsudvalget:

Kim Bruhn-Petersen (b), Gudmund Olsson (b); Roy Bruhn-Petersen

 

Udvalg under etablering:

Ungseniorudvalget - tag fat i Christian Nygaard hvis du vil være med.

Sejlcenterudvalg - tag fat i Kim Bengtsson hvis du vil være med.

Go to top