Bestyrelsen

Skovshoved Sejlklubs organisation består af følgende organer:

  • Bestyrelse
  • Sekretariat
  • Udvalg

Bestyrelsen varetager klubbens interesser i henhold til lovene. Alle øvrige organer er underlagt bestyrelsen. Følgende udvalg sorterer under bestyrelsesmedlemmerne:

jesperm1Jesper Meulengracht 
- Formand
- Strategiske Samarbejder
- Sikkerhedsudvalget

gudmund1

Gudmund Olsson 
- Næstformand
- Klubudvikling
- Følgebåde

 

Christian Nygaard (foto mangler)
- Resort under planlægning

Kim Bengtsson (foto mangler)
- Sejlcenter

Ubesatte resort-områder

- Kommunikation
- Bådejere

jan1Jan Schlüter
- Sekretariatsleder
- Holdleder for Sportsbådsligaen


 

Rikke Hallengren
- administrativ medarbejder

 

Kim Lyngbek har valgt at trække sig fra bestyrelsen. Han skriver i den anledning:

Skovshoved 8. maj 2017

Kære Medlemmer,

Det er med stor beklagelse, at jeg i dag har valgt at trække mig fra bestyrelsen i Skovshoved Sejlklub og dette til trods for mit nylige genvalg på den seneste generalforsamling.

Jeg har været glad for i perioden siden 2013 at have bidraget til klubbens drift og udvikling hen mod en mere selvstændig forening med gode værdier og et bredt tilbud til alle typer af sejlere i alle aldre.

Skovshoved Sejlklub har et stort potentiale.

Jeg håber fremadrettet at kunne bidrage til udvalgte aktiviteter i klubben og ser frem til fortsat at møde jer på havnen.

Sejlerhilsner

Kim  Lyngbek

 

Kommende Arrangementer

No events found
Go to top