Stegelejr 2017

Stegelejr 2268
Invitation til Stegelejr 2017

Stegelejren er masser af sejlads, leg og kammeratligt samvær for alle Opti, Feva og Zoom8-sejlere i SKS, og ligger i første uge af skolernes sommerferie. Se stemningsfotos her fra tidligere år.

Den lokale sejlklub i Stege stiller deres fine klubhus til rådighed som base for skippermøde, alle måltider, køkken, grill mm. Sejlerne overnatter i telte på en stor græsplæne lige udenfor klubhuset og i direkte forbindelse med havnen, hvorfor sejlerne er på samme område mens lejren pågår.

Der er meget fine toilet- og badeforhold som en del af klubhuset, ligesom vi opstiller et stort telt til sejlertøj.

Opti-sejlere har deres egen jolle med (også hvis den er lejet - er du ny sejler, og anvender puljejolle tildeles du en fast jolle under lejren) for at sikre mest mulig sejltid. Klubbens Feva-joller medbringes også, ligesom der vil være mulighed for at tage Zoom8 joller med også.

Vi har størstedelen af vores flåde af gummibåde med.

Hvornår er lejren?

Stegelejren finder altid sted i den første uge af sommerferien. I år er det fra lørdag d. 24. juni til torsdag d. 29. juni.

Tilmeldingsfrist

Søn. 4. jun. 2017

 

Hvem organiserer lejren?

Organisering og afvikling af Stege-lejren er drevet af forældre. I år består arbejdsgruppen af

Janne Nordbjærg - mor til Julie på Ny Sejler og Simon på Opti C

Thomas Beck - far til Liva på Ny sejler

Lene Risgaard - mor til Carl Christian på Opti C

Tina Gramkov - mor til Emmeli på Opti B

Til støtte herfor står klubbens sekretariat (Jan og Rikke) samt Gudmund Olsson fra SKS’s bestyrelse.

 

Hvem kan deltage?

Alle vores ungdomssejlere, der deltager på et fast, ugentligt hold kan deltage, også sejlere der er startet til sejlads i år. De mindste børn skal have prøvet at sove uden mor og far i en uges tid, og være klar til at sove i telt i alt slags vejr. Vi ønsker ikke delvis deltagelse, da afrejse midt i lejren giver en stemning af opbrud, så man skal kunne deltage i hele lejrens varighed. Er der familiære situationer eller andet ekstraordinært der umuliggør hel deltagelse så tag kontakt til os, da undtagelser er mulige.

 

Hvem passer på børnene?

På lejren vil der fast være ca. 10 forældre, heraf en der er lejrchef, samt vores trænere. Alle sejlere inddeles i "Stege-familier" der består af yngre og ældre sejlere, og en af forældrene tilknyttes familien som "Stege-forælder". Stege-familierne får opgaver som klargøring af måltider, opvask, oprydning osv. Vi har brug for frivillige forældre der har lyst til at tage med - helst hele ugen. Det koster 600 kr. for forplejning for forældre, der er medhjælpere. 

Stegelejr 228 

Vi har brug for medhjælpende forældre under hele lejren

Kunne du tænke dig at opleve lejren indefra og lære nogle af de andre forældre rigtig godt at kende? Så hjælp med på Stegelejren. Forældrene står for alt det praktiske - alt fra organisering af mad til påsmøring af solcreme på de mindste. Det er en hyggelig uge i meget afslappede rammer.

Det er ikke muligt at fjernarbejde fra lejren, så du skal kunne holde helt fri. Vi foretrækker at du deltager hele ugen, men kan du kun noget af tiden har vi udskiftning mandag d. 26/6 om aftenen. Anfør venligst hvad du kan i tilmeldingen. (mindre afvigelser såsom lørdag-tirsdag er OK og anføres i samme felt).

Hvis du kun kan være med første weekend eller måske et par aftener i ugens løb vil du ikke få en Stege-familie, men forventes at gå til hånde med alt forefaldende på lige fod med de andre forældre.

Småsøskende er velkomne, så længe at du som forælder selv er til stede hele tiden, og har ansvaret herfor. En opkrævning for forplejning kan forekomme, afhænging af alder.

 

Hvor sover forældrene?

Også i telt - visse år har hjælpende forældre sejlet egen båd til Stege. Havnefogeden er flink til at finde en nem plads til båden mens lejren er i gang (anfør dette behov herunder). I alle tilfælde sker overnatning på havnen og i børnenes umiddelbare nærhed. Der er ikke mulighed for overnatning i klubhuset.

 

Hvordan kommer børnene og jollerne til Stege?

Forældrene skal selv sørge for at bringe børnene til og fra lejren i Stege. Hver Optimist-sejler har sin egen da vi sejler meget - både formiddag og eftermiddag, og endda også visse aftener. Joller transporteres bedst på jeres bils tagbøjler, men vi har også en jolletrailer der har plads til 8 joller, reserveret de der under ingen omstændigheder selv kan transportere.

Ankomst i Stege skal ske ca. kl. 10:00 lørdag d. 24/6 hvor der udpakkes joller og opstilles telte. Når alt er klart spiser alle forældre og børnene en medbragt madpakke (eller fra den lokale havnegrill) hvorefter der kysses farvel og sejlerne går på vandet. Regn med at kunne køre hjem igen kl. 12:30 - 13:00.

 

Vi har brug for sponsorerer af præmier og andet

Der er mange aktiviteter under lejren som vi gerne vil præmiere, såsom lejrens bedste kammerat, det største smil, vildeste vandgang osv osv. Vi har derfor brug for små præmier, som på lejres sidste dag uddeles som en del af afslutningen. Kender du virksomheder eller andet, som med reklameartikler, kontanter eller andet kunne have lyst til at hjælpe så tag kontakt til en af forældrene i arbejdsgruppen.

 

Praktiske informationer:

Adressen: Sejlklubben Møn, Stege lystbådehavn, 4780 Stege

Indkvartering: I eget telt på græsplænen foran klubhuset

Teltfordeling: Sejlerne må gerne angive ønsker, men vi står for den endelige fordeling udfra alder osv.

Forplejning: Morgenmad, frokost og aftensmad

Badefaciliteter: Stege havns fine toilet- og badefaciliteter

Prisen: 1500 kr. inklusiv forplejning hele ugen (bortset fra frokost på ankomstdagen)

Lommepenge: Lidt lommepenge skal sejlerne have med til slik og is. Vi anbefaler maksimum kr. 200

Vi forsøger at koordinere klub-jollerne, så alle kan have sin egen jolle på Stegelejren

Jolletransport: Alle skal selv stå for jolletransport og det er et fælles projekt at få gummibåde og andet grej frem og tilbage.

Tilmelding sker her på klubmodulet

 

Go to top