Andre aktiviteter

Fundraising sejlads

Inden for rammerne af SKS Sejlcenter (se forklaring længere nede på denne side), er der mulighed for at udføre en lang række aktiviteter, ud over den daglige sejlads. Alle disse aktiviteter er afhængige af, at der er nogen, som ønsker den givne aktivitet og derfor finder ud af hvad der skal ske og hvornår. Det kan være fra administrationen, at aktiviteter bliver initieret eller det kan være medlemmer af sejlcenteret, der initierer en aktivitet.

I SKS har vi et bemandet kontor, der altid hjælper med de administrative opgaver og er kommunikationscentrum i forbindelse med alle aktiviteter i klubben.

Alle medlemmer er velkomne til at kontakte kontoret med ideer, spørgsmål, input, ønsker mm. Kontoret er til for at fremme og tilrettelægge det frivillige arbejde i klubben. Man kan sige, at initiativ til en aktivitet skal komme fra et eller flere medlemmer, kontoret har ansvaret for hjælpe med at få aktiviteten til at ske og det er de frivillige, der får det til at ske.

Vejen mod at få en aktivitet til at ske er disse trin:

-       Få ideen til noget som kunne være sjovt at lave med de andre i sejlcenteret

-       Fastlæg en dato for aktiviteten

-       Brug kontoret som sparringspartner på administration, logistik, kommunikation osv.

-       Koordinér datoen med kontoret

-       Sørg for at kommunikere aktiviteten ud til medlemmerne sammen med kontoret

-       Hvis I er flere, som gerne vil stå for at få aktiviteten til at ske, er det en fordel

-       Koordinér behovet for andre frivillige med kontoret. De hjælper også med at finde disse

-       Lav en aftale med kontoret om hvad der rent praktisk skal ske på dagen, hvem der har nøgler osv. osv. 

Rammerne fra klubbens side og frivilligt engagement

SKS Sejlcenter består af en del forskelligt ”hardware” og en række aktiviteter.

For at tingene kører som de skal, er det nødvendigt, at der er mange frivillige kræfter i gang i løbet af året, men også vigtigt at der er styr på, hvad bestyrelsen har besluttet, at der kan gennemføres med lønnet arbejdskraft. I det efterfølgende skelnes der derfor mellem hvad klubben stiller til rådighed af rammer og hvad der er mulighed for kan blive gennemført af frivillige.

Rammer som stilles til rådighed af klubben

Koordineret fra administrationen er der følgende rammer:

-       Der skal være 8 kølbåde, 4 laserjoller, 2 hobiecats og en gummibåd, som skal være i ordentlig stand. 

-       Der skal udarbejdes en sejlplan fra sæsonens begyndelse og denne skal vedligeholdes gennem sæsonen af administrationen. 

-       Der skal være sikkerhedstasker til rådighed for de 8 kølbåde og der skal skiltes med sikkerhedsprocedurer

-       Der skal være mulighed for at få støtte til og administration af aktiviteter, som udføres af frivillige

-       Der skal ske en tilstrækkelig kommunikation af regler og muligheder fra adminisrationens side.

-       Klubmedlemskaber og administration af medlemmer sker af administrationen

-       Der skal være årsmøde for alle og en evalueringsmiddag for førere og instruktører

-       Duelighedsprøver skal gennemføres i slutningen af sæsonen

-       Navigationskursus skal gennemføres i løbet af vinteren

Muligheder for at fylde ekstra i rammerne

Der er rigtig mange muligheder for at lave en lang række aktiviteter, hvor man udnytter at der i sejlcenteret er mange mennesker, som kunne være interesseret i disse aktiviteter, og en masse ”hardware”, som kan benyttes til disse aktiviteter. 

Alle aktiviteter – ud over de som er beskrevet herover som noget der gennemføres ved lønnet arbejdskraft – skal gennemføres på initiativ af frivillige og gennemføres af frivillige. 

Go to top