SKS Raflemesterskab 2015 - Bo Rosengaard ny mester.

SKS raflemesterskab, det 40 i rækken, blev afviklet i klubben fredag d. 6.nov. 2015.

16  medlemmer havde tilmeldt sig mesterskabet og samtlige var mødt frem inden tidsfristens udløb kl.17.00 og efter det traditionelle glas portvin trak spillerne lod om heat- og bordplacering ved de fire borde.

Afviklingen af de indledende runder foregik med stor koncentration og god sportsånd, hvor de taktiske teorier blev sat på prøve.

Af uransagelige årsager lykkedes det endnu engang ” Fuppen ” at snige sig igennem til finalen hvor han mødte Bo Rosengaard. Finaledommer Steen Rosengaards habilitet blev godkendt af deltagerne.

Det lykkedes for Bo, der også blev mester i år 2000 og 2005, at bringe ” Fuppen ” på glatis og blive mester igen i 2015. Hvordan Bo kunne mobilisere dette overskud, skal der nok en numerolog til at forklare. Stort tillykke til Bo Rosengaard med det 3. mesterskab i løbet af 15 år.

Hurraer blev tildelt den nye mester og Skovshoved Sejlklub.

T- bordet med den nye og tidligere mestre blev indtaget i god ro og orden, hvorefter menuen, marineret islandsk sildefilet + øl og snaps, kalvehaleragout + rødvin, samt pandekager m. is + solbærrom, blev indtaget i god stemning. Solbærrommen, som vi har mistænkt for at være ligeså

gammel som mesterskabstraditionen, har nu en sirupsagtig konsistens, der gør den næsten udrikkelig. Den blev dog hurtigt skyllet ned med årets første sneøl, der jo bliver frigivet til mesterskabet.

Deltagerne glædede sig over, at opleve tidl. SKS formand Niels Toftgaard, tilbage i raflekredsen i godt humør og med livsmodet i behold.

Den sprognysgerrige Ole Dan, havde undersøgt hvor begrebet ” Rafling ” oprindeligt stammede fra og havde fundet ordet anvendt første gang i 1619, hvor den dansk/norske søofficer Jens Munk på Chr. 4´s ordre sejlede til arktis med ”Enhjørningen” og ”Lamprenen” for at finde vejen til Indien via nordvestpassagen og i farvandet imellem Hudson Bay og Prins Christians Sund, bliver ramt af en kraftig Rafling, som driver skibene hid og did uden styremulighed i ismasserne. Rafling var således i tidernes morgen et maritimt begreb, som beskrev de hvirvelstrømme, der opstår når to modsatrettede havstrømme mødes - nu erstattet af ordet idvand. Det er lidt den samme følelse man oplever ved raflebordet, hvor man hvirvles rundt i modstanderens løgne og bedrag.

Aftenen sluttede i god ro og orden med en stor tak til den afgående mester Niels Borch for en god sæson.

rafle

Go to top