Bent Bramsen er gået bort

Vores medlem gennem mange år, Bent Bramsen, er gået bort i en alder af 69 år.  Bent havde forberedt, at han skulle tilbringe sit otium i sit sommerhus, og det var her han blev fundet omkommet efter et fald fra en stige.

Bent var mest kendt i Skovshoved Sejlklub som dirigent til adskillelige generalforsamlinger, hvor han på sin rolige facon fik os gennem dagsordnerne. Bent var også gennem flere år SKS repræsentant i havnebestyrelsen, hvor han i en del af perioden sad som formand. Skovshoved Sejlklub skylder ham stor tak for sin store indsats for klubben.

Der hvor Bent havde det bedst gennem de mange år som sejler, var på sin Knarr DEN 122, hvor han med bestemt hånd drev besætningen til gode resultater. Bent var med til et utal af IKC mesterskaber og var også i Admiralitetet aktiv på den organisatoriske front.  Ingen tvivl om, at det var her hans helt store passion lå.

Bent vil blive meget savnet i Skovshoved Sejlklub.

Ære være hans minde. 

Begravelsen finder stede fra Skovshoved Kirke tirsdag den 8. december kl. 12:30

Go to top