Møde om havnens forhold og valg til havnebestyrelsen

I henhold til klubbens love §19, indkaldes herved til møde for alle A-medlemmer, hvor klubbens repræsentanter i havnebestyrelsen vil orientere om havnens forhold - og der vælges repræsentanter til havnebestyrelsen.

Mødet finder sted onsdag den 25. oktober kl. 19:30 i klubhuset/restauranten

På nuværende tidspunkt har SKS følgende medlemmer i havnebestyrelsen:

Medlemsvalgte repræsentanter i havnebestyrelsen

Ole Dan Jensen (Er ikke på valg)

Peter Baunsgaard (Suppleant for Ole Dan. Er ikke på valg)

Bestyrelsesudpegede repræsentanter i havnebestyrelsen

Jesper Meulengracht (Er på valg og ønsker ikke genvalg)

Kim Lyngbek (Er på valg og er udtrådt af SKS bestyrelse, så kan ikke genvælges)

Valg

Bestyrelsen foreslår valg af Gudmund Olsson som SKS bestyrelsesrepræsentant. Det er endnu ikke aftalt hvem af de resterende bestyrelsesmedlemmer, der er villig til valg som suppleant.

generalforsamling

Go to top